A+ R A-
11 Tháng 12 2018

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
55 khách & 0 thành viên trực tuyến

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?


Thống kê:

ISO 9000
Bình chọn: 80
64.5%  
ISO 14000
Bình chọn: 5
4%  
SA 8000
Bình chọn: 3
2.4%  
ISO 26000
Bình chọn: 1
0.8%  
OSHAS 18000
Bình chọn: 1
0.8%  
GMP
Bình chọn: 1
0.8%  
GPP
Bình chọn: 0
0%  
HACCP
Bình chọn: 3
2.4%  
SQF 1000
Bình chọn: 0
0%  
SQF 2000
Bình chọn: 1
0.8%  
GlobalGap
Bình chọn: 3
2.4%  
ISO 22000
Bình chọn: 12
9.7%  
FSC
Bình chọn: 1
0.8%  
SixSigma
Bình chọn: 5
4%  
Lean
Bình chọn: 2
1.6%  
TQM
Bình chọn: 3
2.4%  
Khác
Bình chọn: 3
2.4%  

Số lần bình chọn   124

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL