A+ R A-
20 Tháng 10 2017

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
125 khách & 0 thành viên trực tuyến

Hội viên cá nhân

HỘI VIÊN CÁ NHÂN (INDIVIDUAL MEMBERS)
Cập nhật đến 31-08-2017

 Mã số

Họ và tên

Cơ quan đang công tác

01/CN

Lê Chánh Đạo

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

02/CN

Hà Mỹ Dung

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

03/CN

Nguyễn Thị Hợp

Công ty TNHH Công nghiệp  Hợp Phát

04/CN

Hồ Tấn Sính

Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM (HUFLIT)

05/CN

Nguyễn Nam Bắc

Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở 2)

06/CN

Đỗ Thị Ngọc

Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường Đại học Thương mại

07/CN

Nguyễn Anh Dũng

Công ty TNHH Kết Đoàn

08/CN

Phan Qúy Nam

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

09/CN

Lê Văn Chấn

Cựu chuyên viên Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

10/CN

Trần Văn Chỉ

VPLS. Trần Văn Chỉ

11/CN

Lê Văn Toàn

Cựu Đai diện Lãnh đạo về Chất lượng, Công ty Thiết bi điện Việt Nam (EMIC)

12/CN

Ngô Phúc Hạnh

Học viện chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13/CN

Văn Thiện Dũng

Nguyên Phó Giám đốc Công ty VNINASUN

14/CN

Vũ Thị Thu Hương

Cơng ty TNHH Trà Tâm Giao

15/CN

Bùi Văn Hùng

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

16/CN Lê Thị Mỹ Nguyên Phóng viên Báo Người Tiêu dùng 

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL