GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hãy luôn nhớ quy luật:
Muốn trở thành “Bill Gates”
Bạn cần một hệ thống!
     Một là được chứng nhận,
          Hai là được công nhận,
               Cao nhất, được thừa nhận!

Ngô Văn Nhơn
2013

Tin mới

Các tin khác

гис-технологии
ткани для вышивания