A+ R A-
27 Tháng 7 2021

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

ISO 9000 - 66.2%
ISO 14000 - 3.8%
SA 8000 - 2.3%
ISO 26000 - 0.8%
OSHAS 18000 - 0.8%
GMP - 0.8%
GPP - 0%
HACCP - 2.3%
SQF 1000 - 0%
SQF 2000 - 0.8%
GlobalGap - 2.3%
ISO 22000 - 9.2%
FSC - 0.8%
SixSigma - 3.8%
Lean - 1.5%
TQM - 2.3%
Khác - 2.3%

Tổng bình chọn: 130
The voting for this poll has ended on: 23 02 2020 - 00:00

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
49 khách & 0 thành viên trực tuyến

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

Bình chọn cho thăm dò ý kiến đã kết thúc


Thống kê:

ISO 9000
Bình chọn: 86
66.2%  
ISO 14000
Bình chọn: 5
3.8%  
SA 8000
Bình chọn: 3
2.3%  
ISO 26000
Bình chọn: 1
0.8%  
OSHAS 18000
Bình chọn: 1
0.8%  
GMP
Bình chọn: 1
0.8%  
GPP
Bình chọn: 0
0%  
HACCP
Bình chọn: 3
2.3%  
SQF 1000
Bình chọn: 0
0%  
SQF 2000
Bình chọn: 1
0.8%  
GlobalGap
Bình chọn: 3
2.3%  
ISO 22000
Bình chọn: 12
9.2%  
FSC
Bình chọn: 1
0.8%  
SixSigma
Bình chọn: 5
3.8%  
Lean
Bình chọn: 2
1.5%  
TQM
Bình chọn: 3
2.3%  
Khác
Bình chọn: 3
2.3%  

Số lần bình chọn   130

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL