A+ R A-
27 Tháng 7 2021

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

ISO 9000 - 66.2%
ISO 14000 - 3.8%
SA 8000 - 2.3%
ISO 26000 - 0.8%
OSHAS 18000 - 0.8%
GMP - 0.8%
GPP - 0%
HACCP - 2.3%
SQF 1000 - 0%
SQF 2000 - 0.8%
GlobalGap - 2.3%
ISO 22000 - 9.2%
FSC - 0.8%
SixSigma - 3.8%
Lean - 1.5%
TQM - 2.3%
Khác - 2.3%

Tổng bình chọn: 130
The voting for this poll has ended on: 23 02 2020 - 00:00

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
47 khách & 0 thành viên trực tuyến

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2017 KATMANDU, NEPAL (ANQ CONGRESS 2017)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2017 KATMANDU, NEPAL (ANQ CONGRESS 2017)
KẾT HỢP DU LỊCH KATMANDU - LUMBINI 
(18/9/2017  -  25/9/2017)

 
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Loại hộ chiếu
(Phổ thông/
Công vụ)
Số hộ chiếu Ngày cấp Ngày
hết hạn
Đơn vị công tác, chức vụ Địa chỉ liên lạc,
ĐTDĐ và email
                 
                 
                 
   
   Vui lòng điền đầy vào form và gửi đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22-8-2017

                                                                                                                       TP.HCM, ngày…..tháng 8 năm 2017
                                                                                                                                     Người lập danh sách
                                                                                                                                           ((Họ và tên)

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL