A+ R A-
27 Tháng 7 2021

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

ISO 9000 - 66.2%
ISO 14000 - 3.8%
SA 8000 - 2.3%
ISO 26000 - 0.8%
OSHAS 18000 - 0.8%
GMP - 0.8%
GPP - 0%
HACCP - 2.3%
SQF 1000 - 0%
SQF 2000 - 0.8%
GlobalGap - 2.3%
ISO 22000 - 9.2%
FSC - 0.8%
SixSigma - 3.8%
Lean - 1.5%
TQM - 2.3%
Khác - 2.3%

Tổng bình chọn: 130
The voting for this poll has ended on: 23 02 2020 - 00:00

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
34 khách & 0 thành viên trực tuyến

Hội viên Danh dự (Honorary members)

HỘI VIÊN DANH DỰ (HONORARY MEMBERS)
.
Mã số code Họ và tên Tổ chức làm việc  Chức vụ
01/DD GS.TS. Trần Văn Hiển Đại học Houton Clear-Lake, Houston, Texas, USA Nguyên giảng viên, nguyên Giám đốc Chương trình Sinh viên Việt Nam Đại học Houton Clear-Lake,
02/DD Mr. Patrick L. Towsend ASQ (American Society For Quality) Chuyên gia cao cấp chất lượng, Hội chất lượng Hoa Kỳ
03/DD Mrs. Joan E. Gebhardt ASQ (American Society For Quality) Chuyên gia cao cấp chất lượng, Hội chất lượng Hoa Kỳ

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL