A+ R A-
26 Tháng 1 2020

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
88 khách & 0 thành viên trực tuyến

Hội viên Danh dự (Honorary members)

HỘI VIÊN DANH DỰ (HONORARY MEMBERS)
.
Mã số code Họ và tên Tổ chức làm việc  Chức vụ
01/DD GS.TS. Trần Văn Hiển Đại học Houton Clear-Lake, Houston, Texas, USA Nguyên giảng viên, nguyên Giám đốc Chương trình Sinh viên Việt Nam Đại học Houton Clear-Lake,
02/DD Mr. Patrick L. Towsend ASQ (American Society For Quality) Chuyên gia cao cấp chất lượng, Hội chất lượng Hoa Kỳ
03/DD Mrs. Joan E. Gebhardt ASQ (American Society For Quality) Chuyên gia cao cấp chất lượng, Hội chất lượng Hoa Kỳ

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL