Ban chấp hành Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh Hội viên

Hội viên Tổ chức thuộc Ban chấp hành (Organization members as board member)

DANH SÁCH HỘI VIÊN TỔ CHỨC THUỘC BAN CHẤP HÀNH
NHIỆM KỲ 2017-2022
(ORGANIZATION MEMBERS AS BOARD MEMBER – PERIOD 2017-2022)

STT Tên đơn vị Pháp nhân Danh sách thành viên
1 Viện kiểm định và phát triển chất lượng Institute for Quality Assessment and Development (IQAD) Tổ chức
Khoa học-Công nghệ
Ngô Văn Nhơn – Viện trưởng, Chủ tịch Hội Chất lượng TP.HCM
Trần Hải Đức – Phó Viện trưởng
Lê Hoàng Vũ – Chuyên gia tư vấn
2 Văn phòng Luật sư Trần Hải Đức Tập thể Trần Hải Đức – Trưởng Văn phòng – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm soát Hội Chất lượng TP.HCM
Lê Hà Gia Thanh _ Luật sư
3 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên
Thuan Thien Technology Solutions Joint Stock Company (TT Solutions)
Cổ phần Nguyễn Thị Hoàng Liên – Giám đốc, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Chất lượng TP.HCM
Thân Thế Hào – Phó giám đốc kỹ thuật
Phạm Công Mãn, Kỹ sư
4 Viện Quản lý Tri thức
Knowledge Management Insitute (KMi)
Tổ chức
Khoa học-Công nghệ
Nguyễn Thanh Tùng – Viện trưởng
Phó Chủ tịch Hội chất lượng TP.HCM
5 Công ty Cổ phần Đào tạo Lãnh đạo TQM
Total Quality Management Leaders Training Corporation (TQM Leaders Training Corp)
Cổ phần Đỗ Như Lực – Tổng Giám đốc, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội chất lượng TP. HCM
Nguyễn Thị Phương Uyên – Chủ tịch HĐQT
6 Công ty TNHH Vạn Trụ
(Van Sanh Resort)
TNHH Vũ Chí Công – Chủ tịch HĐTV – Giám đốc
Uỷ viên Ban Chấp hành Hội chất lượng TP. HCM
7 Công ty Xăng dầu Khu vực II – TNHH Một thành viên
PETROLIMEX SAIGON
TNHH-MTV Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch Công ty
Đào Văn Hùng – Phó Giám đốc Công ty, Uỷ viên BCH Hội Chất lượng TP. HCM, Uỷ viên Ban kiểm tra Hội chất lượng TP. HCM
Nguyễn Thị Liên Hoa – Chuyên viên Ban ISO
8 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
(COFER)
Đơn vị sự nghiệp Nguyễn Đức Minh-Hiệu trưởng
Võ Phước Tấn-Cố vấn Hiệu trưởng, Uỷ viên BCH Hội Chất lượng TP. HCM
Phạm Xuân Thu- Trưởng khoa QTKD
9 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh
(HUFI)
Đơn vị sự nghiệp Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng
Dương Hoàng Kiệt – Phó phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Uỷ viên BCH Hội Chất lượng TP. HCM
Lê Hoàng Vũ – Chuyên viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
10 Công ty Cổ phần BIBICA
Bibica Corporation (BIBICA)
Cổ phần Trương Phú Chiến- Tổng giám đốc
Nguyễn Trọng Kha – Phó Tổng giám đốc Phụ trách sản xuất, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chất lượng TP. HCM
Trương Văn Khương – Giám đốc QA
11 Công ty TNHH Thuận Hưng Long An
(THLA Company)
TNHH Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Giám đốc
Nguyễn Kim Định – Cố vấn chất lượng,Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chất lượng TP. HCM
Nguyễn Thị Tú Uyên – Trưởng phòng chất lượng
Lê Thị Kiều – Phó phòng chất lượng
12 Công ty Cổ phần Ca cao Việt Nam
Vietnam Cacao Joint Stock Company
(VIETNAMCACAO)
Cổ phần Trần Văn Liêng- Tổng giám đốc. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chất lượng TP. HCM
Lâm Ngọc Hà – Giám đốc Điều hành