Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Hội chất lượng TP.HCM

Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, tên gọi tiếng Anh là “Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City”, tên viết tắt là “VQAH”, là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ  của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng hoặc tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9000 (Quản lý chất lượng), ISO 14000 (Quản lý môi trường), GMP /HACCP /BRC/SQF /ISO 22000 (Quản lý an toàn chất lượng thực phẩm), ISO 45001 (Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp), SA 8000/ISO 26000 (Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững), ISO 56000 (Quản lý đổi mới và sáng tạo), Lean, SixSigma, TQM (Quản lý chất lượng toàn diện). v.v…

Mục đích của hội là tập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam cũng như góp phần phát triển bền vững của các tổ chức; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên.

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2006 trên cơ sở tiền thân là Câu Lạc Bộ ISO Việt Nam (2000-2006) với số thành viên ban đầu khoảng 100 thành viên.  Hiện nay tổng số thành viên của hội là 150 thành viên bao gồm 32 hội viên tổ chức (mỗi tổ chức tham gia tối đa 4 thành viên) và 23 hội viên cá nhân. Hội thành lập trên cơ sở tự nguyện của các Tổ chức là các doanh nghiệp, trường học, hiệp hội, tổ chức chứng nhận, tổ chức tư vấn và các cá nhân quan tâm đến việc hội nhập kinh tế thành công và phát triển bền vững.

Hội là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước. Trụ sở chính đặt tại 72 đường số 2, Phường 3,  Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: 0903815243, email: vqa.hcm@gmail.com, website: www.vietnamquality.org.vn

Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 3 (2017-2022): TS. Ngô Văn Nhơn.

Hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội thành lập thông qua và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Từ ngày thành lập, VQAH có điều kiện tham gia tích cực hơn nữa vào các lĩnh vực chất lượng trên phạm vi toàn quốc và khu vực. Từ năm 2006, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) chuyển giao quyền đại diện cho Việt Nam tham gia Hội Chất lượng Châu Á (Asian Network for Quality – ANQ) www.anforq.org . Hiện nay VQAH là ủy viên Ban chấp hành ANQ. Chủ tịch Hội được mời làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (International Academy for Quality – IAQ) https://iaquality.org/ có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Năm 2011, Hội đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị chất lượng châu Á năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh (ANQ Congress 2011 Ho Chi Minh City) với chủ đề “Quản lý chất lượng là chìa khóa để phát triển bền vững” với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ 20 quốc gia trên thế giới và gần 200 bài báo cáo chuyên đề về chất lượng, môi trường, quản lý chất lượng giáo dục, y tế, thông tin, trách nhiệm xã hội và an toàn thực phẩm,…

Trong 15 năm qua, Hội đã đào tạo, tư vấn hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức áp dụng ISO 9001 và các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến khác tại TP.HCM và cả nước. UBND Quận 1, TP.HCM là 1 trong các đơn vị được Hội tư vấn áp dụng thành công ISO 9000 rất sớm. Sơn La và Điện Biên là 2 tỉnh vùng cao Tây Bắc cũng đã được Hội tư vấn thành công ISO trong hơn 10 năm qua.

Riêng lĩnh vực trường học, Hội chất lượng là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam khởi xướng và tiến hành đào tạo, tư vấn áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 đến nay được trên 30 trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam để nâng cao chất lượng quản lý giáo dục-đào tạo.

Các tổ chức muốn tham gia các hoạt động chất  lượng có thể tham khảo Điều lệ và Quy chế tài chính VQAH để đăng ký gia nhập làm Hội viên theo mẫu đơn đính kèm.5.1 MAU DON GIA NHAP VQAH_HOI VIEN TO CHUC 5.2 MAU DON GIA NHAP HOI VIEN TO CHUC_VQAH 6.1 MAU DON GIA NHAP VQAH_HOI VIEN CA NHAN 6.2 MAU DON GIA NHAP HOI VIEN CA NHAN_VQAH