Tin tức chung

VCCI – Tin tham khảo -Tháng 9/2021 – Số 03 (35)

Bản tin do Ban Kế hoạch – Tổng hợp phát hành vào Thứ Năm hàng tuần với
mục đích cung cấp thông tin tổng hợp, chọn lọc về các nội dung liên quan đến
hoạt động của VCCI, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Nguồn tin được
tổng hợp từ báo chí; các ban, trung tâm, chi nhánh, VPĐD, đơn vị trực thuộc,
các đối tác của VCCI và các nguồn thông tin khác.

Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin đến quý Hội viên Tổ chức, Hội viên Cá nhân và các DN quan tâm tham khảo.

VCCI_THONG TIN THAM KHAO NOI BO-9-2021