Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Số 01/2023/VQAH-QC TPHCM ngày 17 tháng 02 năm 2023 QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU – Căn cứ Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị […]

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Đơn Gia Nhập Hội Viên Cá Nhân Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh

Các cá nhân muốn gia nhập Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh, hãy tải file về và nhập các thông tin phù hợp, gởi về cho Hội chất lượng Tp Hồ Chí Minh

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Quy chế tài chính Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh ( (Sửa đổi và áp dụng từ ngày 02 tháng 4 năm 2022)

Tài chính của Hội là sở hữu của tập thể do Ban Chấp hành Hội chịu trách nhiệm quản lý.

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định thành lập Hội chất lượng TP.HCM

Ngày 08/02/2006, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 526/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng.

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Hội chất lượng TP.HCM

Một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ  của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng hoặc tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến

Ban chấp hành

Danh sách kiện toàn Ban chấp hành Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

Hội nghị Ban chấp hành 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hội.

Giới thiệu

“Quản lý chất lượng 4.0 để phát triển bền vững ngành logistics trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Thân mời các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực Logistics tham dự Hội thảo quốc tế chủ đề “Smart Logistics: Cơ hội và thách thức” do Cục Công tác Phía Nam – Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp tổ chức với công ty UBM – SES Việt Nam, các diễn […]