Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định thành lập Hội chất lượng TP.HCM

Ngày 08/02/2006, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 526/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng.

Giới thiệu

“Quản lý chất lượng 4.0 để phát triển bền vững ngành logistics trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Thân mời các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực Logistics tham dự Hội thảo quốc tế chủ đề “Smart Logistics: Cơ hội và thách thức” do Cục Công tác Phía Nam – Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp tổ chức với công ty UBM – SES Việt Nam, các diễn […]