Ban chấp hành Giới thiệu Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Danh sách kiện toàn Ban chấp hành Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Hội nghị Ban chấp hành NHIỆM KỲ IV (2023-2028) của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hội.

Giới thiệu Thông báo của hội

Ông Trần Văn Liêng đã trở thành Tân Chủ Tịch Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV – ( 2023 – 2028 )

*𝐊í𝐧𝐡 𝐠ử𝐢: 𝐂á𝐜 𝐇ộ𝐢 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐯à 𝐜á 𝐧𝐡â𝐧 Căn cứ trên kết quả buổi họp của Ban Chấp Hành Hội Chất lượng TP HCM nhiệm kỳ IV (2023-2028) vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 26/12/23 tại văn phòng của Hội (số 4 Trần Doãn Khanh, Phường Đa kao, Quận 1, TP HCM), […]

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Số 01/2023/VQAH-QC TPHCM ngày 17 tháng 02 năm 2023 QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU – Căn cứ Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị […]

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Đơn Gia Nhập Hội Viên Cá Nhân Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh

Các cá nhân muốn gia nhập Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh, hãy tải file về và nhập các thông tin phù hợp, gởi về cho Hội chất lượng Tp Hồ Chí Minh

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Quy chế tài chính Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh ( (Sửa đổi và áp dụng từ ngày 02 tháng 4 năm 2022)

Tài chính của Hội là sở hữu của tập thể do Ban Chấp hành Hội chịu trách nhiệm quản lý.

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định thành lập Hội chất lượng TP.HCM

Ngày 08/02/2006, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 526/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng.

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Hội chất lượng TP.HCM

Một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ  của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng hoặc tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến