Tin tức chung

Năm Chất lượng Thế Giới 2021 (WORLD QUALITY 2021)

Chào mừng Năm Chất lượng Thế Giới 2021 với chủ đề “QUALITY & SUSTAINABILITY” (CHẤT LƯỢNG & BỀN VỮNG). Chào mừng Tuần lễ Chất lượng Thế giới năm 2021 từ ngày 8-12/11/2021. Tuần lễ Chất lượng Thế giới năm 2021 là cơ hội để bạn tôn vinh những thành tựu chất lượng của mình và […]

Tin tức chung

VCCI – Tin tham khảo -Tháng 9/2021 – Số 03 (35)

Bản tin do Ban Kế hoạch – Tổng hợp phát hành vào Thứ Năm hàng tuần với
mục đích cung cấp thông tin tổng hợp, chọn lọc về các nội dung liên quan đến
hoạt động của VCCI, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.