Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh Hội viên

Hội viên Danh dự (Honorary members)

HỘI VIÊN DANH DỰ (HONORARY MEMBERS)

.

Mã số code Họ và tên Chức vụ
01/DD GS.TS. Noriaki Kano Chủ tịch danh dự Hội chất lượng châu Á (ANQ)
02/DD GS.TS. Nguyễn Quang Toản Chủ tịch Danh dự Hội chất lượng TP.HCM

Nguyên Chủ tịch Hội chất lượng TP.HCM

Nguyên Viện Trưởng Viện kiểm định và phát triển chất lượng

03/DD KS. Nguyễn NamVinh Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Bảo vệ Người Tiêu dùng phía Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *