Trang thông tin hoạt động của hội cung cấp cho bạn thông tin về nhũng hoạt động đã và sẽ diễn ra của hội.

Giới thiệu Thông báo của hội

Ông Trần Văn Liêng đã trở thành Tân Chủ Tịch Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV – ( 2023 – 2028 )

*𝐊í𝐧𝐡 𝐠ử𝐢: 𝐂á𝐜 𝐇ộ𝐢 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐯à 𝐜á 𝐧𝐡â𝐧 Căn cứ trên kết quả buổi họp của Ban Chấp Hành Hội Chất lượng TP HCM nhiệm kỳ IV (2023-2028) vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 26/12/23 tại văn phòng của Hội (số 4 Trần Doãn Khanh, Phường Đa kao, Quận 1, TP HCM), […]

Thông báo của hội Tin tức Tin tức chung

Thông Báo Số 1 – Hội Nghị Chất Lượng Châu Á 2023 tại Việt nam (ANQ Congress 2023)

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Hội nghị chất lượng châu Á năm nay (ANQ Congress 2023) vinh […]

Thông báo của hội

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG (QUALITY SUSTAINABILITY AWARD – QSA) CỦA VIỆN HÀN LÂM QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG (IAQ)

QiPECTT trực thuộc Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ- International Academy for Quality) thông báo về việc triển khai Giải thưởng Bền vững Chất lượng IAQ (QSA) trong phạm vi toàn cầu. Giải thưởng sẽ được trao cho các dự án đã áp dụng thành công triết lý chất lượng, phương pháp […]