Thông báo của hội Tin tức Tin tức chung

Thông Báo Số 1 – Hội Nghị Chất Lượng Châu Á 2023 tại Việt nam (ANQ Congress 2023)

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Hội nghị chất lượng châu Á năm nay (ANQ Congress 2023) vinh dự tổ chức sẽ được tổ chức dưới hình thức kết hợp cả online và offline (hydrid) do Hội chất lượng TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17 – 20 tháng 10 năm 2023 với chủ đề “Quality Transform with AI booming” (Chuyển đổi chất lượng trong sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo).

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City -VQAH) là Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á (Asian Network for Quality – ANQ) đã tích cực tham gia liên tục các hội nghị ANQ trong 15 năm qua (2007 – 2022). Năm nay, VQAH đặt ra mục tiêu đóng góp 10 bài báo tại hội nghị.
Các bài báo được mời viết theo các chủ đề sau đây:

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ SỐ HÓA (ARTIFICIAL INTELIGECE AND DIGITALIZATION)

 • Các vấn đề về trí tuệ nhân tạo AI issues (i/e. Machine and Deep Learning and so on)
 • Người máy (Robotics)
 • Internet vạn vật (IoT)
 • An ninh mạng (Cyber Security
 • Số hóa (Digitalization)

KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN (TESTING, CETIFICATION AND ACCREDICATION)

 • Quản lý không chắc chắn và thay đổi (Uncertain and Change management)
 • Quản lý khủng hoảng và chuẩn bị khẩn cấp(Crisis management and Emegency Preparedness)
 • Thử nghiệm, chứng nhận và công nhận (Testing, certification and Accredication)

Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (HEALTHCARE AND BIOTECHNOLOGY)

 • An toàn lao động và sức khỏe (Occupation and Health Safety)
 • Chăm sóc sức khỏe (Healthcare)
 • Công nghệ sinh học (Biotechnology)
 • Khoa học y sinh và thiết bị y tế (Biomedical Science and Medical Devices)
  • QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRUYỀN THỐNG VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC (TRADITIONAL QM AND OTHERS)
 • Sản xuất (Manufacturing)
 • Quản trị thương hiệu/nhãn hiệu (Brand management)
 • Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management)
 • Quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (Governance, Risk management and Compliance)
 • Giáo dục – Chính phủ – Lãnh đạo (Education – Government – Leadership)

Các bài báo được phân thành 5 loại: Bài báo Kỹ thuật/Ứng dụng (Technical/Application papers); Tài liệu nghiên cứu (Research papers); Nghiên cứu tình huống (Case Studies); Bài khái niệm (Conceptual papers) và Đánh giá chung General Review)

Các tác giả tham gia viết bài nộp tóm tắt (Abstract) cho VQAH trước ngày 01/07/2023 gồm:
1-Abstract
2-Congress Registration form
Nếu Abstract được chấp thuận, các tác giả sẽ gửi Full Paper trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Các Abstract và Full paper phải được viết bằng tiếng Anh và được định dạng (format) theo hướng dẫn của ANQ (các file hướng dẫn được đính kèm theo thông báo này).
Những cột mốc thời gian quan trọng cần nhớ:
-01/7 : Hạn chót nộp Abstract (Abstract submission)
-15/7 : Thông báo chấp nhận Abstract (Abstract approval)
-15/8 : Hạn chót nộp Full Paper (Full Paper submission)
-20/9 : Thông báo chấp nhận Full Paper (Full Paper approval)
-18/10 : Ngày thứ 1 Hội nghị ANQ Congress 2023 (Lễ Khai mạc – Các phiên báo cáo)
-19/10 : Ngày thứ 2 Hội nghị ANQ Congress 2023 (Lễ Bế mạc – Các phiên báo cáo)

Hội trân trọng gửi thông báo đến quý thành viên để tham khảo, tham gia viết bài cũng như đăng ký tham dự hội nghị. Đây là cơ hội tốt để giúp quý hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp, học giả, chuyên gia và các bên quan tâm của Việt Nam tiếp cận được những thông tin mới nhất cũng như học tập được những tiến bộ mới nhất về lý thuyết cũng như thực hành quản lý chất lượng trong thời kỳ bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo. Hội mong nhận được bài viết và phiếu đăng ký tham dự hội nghị chất lượng châu Á ANQ năm 2023 của quý vị.

Mọi liên lạc về hội nghị liên hệ qua email: vqa.hcm@gmail.com.
Hotline: 0903 777 500