Hội chất lượng Tp. HCM

Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Đơn gia nhập Hội viên Tổ chức Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh

Các tổ chức muốn gia nhập vào Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh, hãy tải đơn về và nhập các thông tin cần thiết vào đơn sau:

Đơn Gia Nhập Hội Viên Cá Nhân Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy chế tài chính Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh ( (Sửa đổi và áp dụng từ ngày 02 tháng 4 năm 2022)

Điều lệ Hội chất lượng TP.HCM

Quyết định thành lập Hội chất lượng TP.HCM

Tin tức của hội

Tin tức của hội

Hội nghị Chất lượng châu Á 2022 Bắc Kinh (The 20th ANQ Congress 2022 Beijing)

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên Hội nghị […]

Các báo cáo khoa học của Việt Nam tại ANQ Congress 2022 Beijing

ANQ Congress 2022 Beijing

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn la được nhận Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á 2022 (ARE QP AWRAD)

ANQ trao giải thưởng IShikawa-Kano Silver Medal 2022 đến GSTS. Nguyễn Phục Nghiệp

Thông báo của hội

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG (QUALITY SUSTAINABILITY AWARD – QSA) CỦA VIỆN HÀN LÂM QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG (IAQ)

QiPECTT trực thuộc Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ- International Academy for Quality) thông báo về việc triển khai Giải thưởng Bền vững Chất lượng IAQ (QSA) trong phạm vi toàn cầu. Giải thưởng sẽ được trao cho các dự án đã áp dụng thành công triết lý chất lượng, phương pháp […]

THÔNG BÁO SỐ 1: Hội nghị chất lượng châu Á 2022 (ANQ Congress 2022) Bắc Kinh, Trung Quốc

Thông báo số 3: HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2021 (ANQ CONGRESS 2021)

Khảo sát Chỉ số Tin Tưởng Chất Lượng năm 2021 (2021 Quality & Trust Index – Qti) của Hội Chất Lượng Châu Á (ANQ)

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2021 (ANQ CONGRESS 2021)

Giải thưởng chất lượng

Giải thưởng chất lượng

IKA SILVER MEDAL 2022_NGUYEN PHUC NGHIEP

ARE QP AWARD 2022_SO GIAO DUC-DAO TAO SON LA

ANQ trao giải thưởng IShikawa-Kano Silver Medal 2022 đến GSTS. Nguyễn Phục Nghiệp

2020 Greetings by Noriaki Kano

Best Paper Award

Thư giãn ISO

Quality – A Wonderful World

Nhạc ISO: “Mái trường – Tình yêu – Khát vọng”

THE CLIENTS

GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THE DEMING’S CYCLE

Bình chọn