Hội chất lượng Tp. HCM

Giới thiệu Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh Hội viên

Thư Mời Tham Gia Thành Viên Hội Chất Lượng TPHCM

Danh sách kiện toàn Ban chấp hành Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Ông Trần Văn Liêng đã trở thành Tân Chủ Tịch Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV – ( 2023 – 2028 )

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Đơn gia nhập Hội viên Tổ chức Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh

Tin tức của hội

Tin tức Tin tức chung

05 TIPS CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Rất ít người biết đến cách đây vài năm, ngày nay, QWL  (Quality of Working Life) hay chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc hiện là một trong những ưu tiên của các công ty, điều này khá hợp lý vì yếu tố này có tác động đến nhân viên, nhưng cũng ảnh hưởng […]

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHẬN THỨC CHẤT LƯỢNG & CÁC YẾU TỐ TRONG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

THAM KHẢO 04 GÓC NHÌN CHÍNH VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG -SỨC KHỎE-AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG (QHSE) TRONG QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC LÀ GÌ VÀ 5 MẸO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

Thông báo của hội Tin tức Tin tức chung Tin tức của hội

Chủ tịch Hội Chất Lượng TP HCM – Ông Trần Văn Liêng: Chúc Tết Giáp Thìn 2024

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ông Trần Văn Liêng đã trở thành Tân Chủ Tịch Hội Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV – ( 2023 – 2028 )

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 4 2023-2028

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KỶ LUẬT HỘI VIÊN HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giải thưởng chất lượng

Giải thưởng chất lượng Tin tức Tin tức chung Tin tức của hội

Hội chất lượng TP HCM trân trọng đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Hội chất lượng TP HCM đã trân trọng đón nhận Huân chương lao động hạng 3 tại Hội nghị thường niên-Hội thảo khoa học Chất lượng và sáng tạo 4.0 trong doanh nghiệp Việt Nam

IKA SILVER MEDAL 2022_NGUYEN PHUC NGHIEP

ARE QP AWARD 2022_SO GIAO DUC-DAO TAO SON LA

ANQ trao giải thưởng IShikawa-Kano Silver Medal 2022 đến GSTS. Nguyễn Phục Nghiệp

2020 Greetings by Noriaki Kano

Thư giãn ISO

Quality – A Wonderful World

Nhạc ISO: “Mái trường – Tình yêu – Khát vọng”

THE CLIENTS

GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THE DEMING’S CYCLE

Bình chọn