Giải thưởng chất lượng Tin tức của hội

ANQ trao giải thưởng IShikawa-Kano Silver Medal 2022 đến GSTS. Nguyễn Phục Nghiệp

Giải thưởng ISHIKAWA – KANO AWARD SILVER MEDAL 2022 dành cho GS.TS. Nguyễn Phục Nghiệp là giải thưởng cá nhân xuất sắc đã cống hiến cho sự nghiệp chất lượng ở Việt Nam và châu Á được trao tại Hội nghị chất lượng châu Á ở Bắc Kinh vào ngày 26-10-2022 (Online).
Đây mới là người thứ ba của Việt Nam được nhận giải thưởng cao quý này.
Người đầu tiên là GS.TS. Nguyễn Quang Toản nhận giải thưởng IKA 2015 tại Hội nghị chất lượng châu Á ở Đài Loan.
Người thứ hai TS. Nguyễn Hữu Thiện nhận giải thưởng IKA 2016 tại Hội nghị chất lượng châu Á ở Valadivostock, Nga.
Cả ba đều họ Nguyễn. NGUYỄN TIÊN SINH