Tin tức của hội

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 1 (2006-2010)-Phương hướng-Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2011-2015)

Đại hội nhiệm kỳ 2 (2011-2016)  đã được tổ chức vào ngày 27 tháng 11 năm 2011 để tổng kết công tác nhiệm kỳ I (2006-2010) và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 (2011-2015). Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2 (2011-2015) là TS. Ngô Văn Nhơn.

MỘT SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ TRONG NHIỆM KỲ 2
 

  1. Kết nạp thêm 50 hội viên tổ chức chính thức, 50 hội viên cá nhân.
  2. Hỗ trợ, tư vấn 50 tổ chức đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 và các chứng chỉ  hệ thống quản lý tiên tiến khác.
  3. Phối hợp với các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận thúc đẩy gia  tăng số lượng tổ chức được cấp chứng chỉ ISO tại TP.HCM lên đến 5.000  đơn vị và ở Việt Nam lên đến 15.000 đơn vị vào cuối năm 2015. 
  4. Đào tạo, tư vấn cho các tổ chức áp dụng TQM & ISO 26000 ít nhất là 5 đơn vị.

Dự kiến một số chương trình hoạt động của trong năm 2012:
 
1-Tiếp tục phát triển nhận Đơn gia nhập Hội và đóng niên liễm năm  2010, 2011&2012

2-Nộp phí niên liễm thành viên Hội chất lượng châu Á năm 2011  (500USD/năm)
 
3- Thảo luận và xin ý kiến của thành viên về việc nộp đơn gia nhập làm Hội viên liên kết (Corporate member) của Hội Chất lượng Hoa Kỳ (ASQ – American Society For Quality). Niên liễm hàng năm của ASQ đối với Hội viên liên kết là 800USD/năm.                   
 
4- Tổ chức Hội nghị thường niên năm 2011 của Hội Chất lượng TP.HCM

– Ngày giờ:  12/12/2012
– Địa điểm:   Trường đại học Đà Lạt (Lâm Đồng)
– Kinh phí hội nghị: Tài trợ từ các hội viên tổ chức
– Nội dung hội nghị: “TQM –Chìa khóa phát triển bền vững và thịnh vượng”

 
5-  Phổ biến và kêu gọi hội viên tham dự Hội nghị Chất lượng Châu Á 2012 (ANQ Congrerss 2012) tại Hồng Kông từ 31/7 đến 03/8/2012. Mục tiêu có từ 15-20 thành viên Việt Nam tham dự và sẽ đóng góp từ  7-10 bài tham luận tại hội nghị này.

            Một số thông tin quan trọng:

           15/02/2012: Deadline nộp bài tóm tắt (Abstract)
           20/04/2011: Deadline nộp bài toàn văn (Full Paper)
 
      Bài vỡ nộp cho Ủy ban chương trình địa phương(Local Program Committee) là Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh qua địa chỉ email: vqa.hcm@gmail.com
 
      Thông tin chi tiết tham khảo thêm trên website: www.anq2012.org

Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh đề nghị hội viên:

+ Chuẩn bị nội dung các đề tài báo cáo tham luận tại Hội nghị ANQ. Chọn ra các báo cáo tốt nhất gửi đi dự ANQ Congress 2012.
+ Mở rộng tuyển chọn sinh viên xuất sắc và giỏi tiếng Anh của các ngành  tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tham gia báo cáo khoa học, kinh phí đi do nhà trường cử sinh viên đài thọ toàn phần hoặc một phần, xem như là một học kỳ 3 và là phần thưởng động viên tinh thần cho sinh viên.

 

6. Hội Chất lượng TP. HCM quyết tâm chuyển đổi thành Hội Chất lượng Việt Nam (Vietnam Quality Association –VQA) trong nhiệm kỳ 2011-2015./.

Tham khao toan van Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 1 (2006-2010)-Phương hướng-Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2011-2015) va Danh sach Ban chap hanh NK 2 tai duong link https://vietnamquality.org.vn/index.php/so-tay-hoi-vien