Ban chấp hành Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Hội chất lượng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

BAN CHẤP HÀNH (BOARD MEMBERS)
NHIỆM KỲ 2017-2022 (PERIOD 2017-2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ngô Văn Nhơn Chủ tịch
2 Trần Hải Đức Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm soát
3 Nguyễn Thị Hoàng Liên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
4 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chủ tịch
5 Đỗ Như Lực Ủy viên
6 Vũ Chí Công Ủy viên
7 Đào Văn Hùng Ủy viên
8 Võ Phước Tấn Ủy viên
9 Dương Hoàng Kiệt Ủy viên
10 Nguyễn Trọng Kha Ủy viên
11 Nguyễn Kim Định Ủy viên
12 Trần Văn Liêng Ủy viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.