Ban chấp hành Giới thiệu Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Danh sách kiện toàn Ban chấp hành Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Hội nghị Ban chấp hành NHIỆM KỲ IV (2023-2028) của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hội.

Ban chấp hành Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Hội chất lượng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội, bao gồm 12 thành viên. Ban Chấp hành tiến hành họp phân công nhiệm vụ vào lúc 11g00 ngày 17 tháng 01 năm 2017 như sau: