Tin tức của hội

Hội nghị Chất lượng châu Á 2022 Bắc Kinh (The 20th ANQ Congress 2022 Beijing)

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên Hội nghị […]

Tin tức của hội

Các báo cáo khoa học của Việt Nam tại ANQ Congress 2022 Beijing

Tại ANQ Conress 2022 Beijing, VQAH có 3 bài báo cáo đã trình bày trong chiều ngày 26/10/2022 1. Improving the Supply Chain of Organic Agricultural Products in Tropical Countries – A Case Study in Vietnam Do Thi Ngoc, Dao Ngoc Linh, Dang Thu Huong (Quality Management Department, Marketing Falcuty, Thuongmai University, Hanoi) 2. The […]

Tin tức của hội

ANQ Congress 2022 Beijing

ANQ Congress 2022 Beijing Day 1 – Mon 24 Oct ANQ CEC Meeting Họp Ủy ban Giáo dục và Chứng nhận châu Á. Tổng cộng 16 thành viên của 11 nước/khu vực tham dự gồm Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan, Thái Lan và Việt Nam. […]