Giải thưởng chất lượng

Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á (ARE QP)

Danh sách các tổ chức Việt Nam
đã đạt giải thưởng ARE-QP Award (từ năm 2011 đến 2021)

TT Tên tổ chức Việt Nam đạt giải thưởng ARE-QP Thời gian và địa điểm
1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) ANQ 2011 Việt Nam
2 Trường Đại học Sao Đỏ (Red Star) ANQ 2012 Hongkong
3 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) ANQ 2014 Singapore
4 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM ANQ 2014 Singapore
5 Công ty TNHH Liên doanh Organik Đà Lạt ANQ 2015 Taiwan
6 Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH Một thành viên (Petrolimex Saigon) ANQ 2015 Taiwan
7 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Viễn Phú (Hoa Sua Foods) ANQ 2016 Nga
8 Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD) ANQ 2017 Nepal
9 Công Ty Cổ Phần Cacao Việt Nam (Vietnamcacao) ANQ 2020 Korea
10

 

11

 

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Chế biến Thủy sản Quốc Việt (QVSeafoods)

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên    (TT Solutions)

ANQ 2020 Korea

ANQ 2021 Singapore