Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh Hội viên

Hội viên cá nhân (Individual members)

HỘI VIÊN CÁ NHÂN (INDIVIDUAL MEMBERS)
Cập nhật đến 31-08-2021

STT Họ và tên cá nhân Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức làm việc hiện nay     
1 Nguyễn Nam Bắc Giảng viên Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở 2)
2 Đỗ Thị Ngọc PGS.TS Phó Tổng biên tập
Tạp chí Khoa học Thương mại
Về hưu
3 Nguyễn Anh Dũng Giám đốc Công ty TNHH Kết Đoàn
4 Phan Qúy Nam Bác sĩ chuyên khoa II
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Về hưu
5 Lê Văn Chấn Nguyên Chuyên viên Thuế Tài chính Tổng hợp/ Tổng cục Thuế tại TP.HCM Về hưu
6  Trần Văn Chỉ Luật Sư, Giám đốc Công ty TNHH Long Phước Tân/
VPLS. Trần Văn Chỉ
7 Lê Văn Toàn Kỹ sư cơ khí Về hưu
8 Ngô Phúc Hạnh PGS.TS. kinh tế Giảng  viên Học viện Chính sách và phát triển  (APD) –
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9 Nguyễn Xuân Tùng TS. Kinh tế Trường Đại học Gia Định
10 Lê Thị Mỹ Nguyên Phóng viên Báo Người Tiêu dùng Về hưu
11 Nguyễn Văn Thanh Đại học Mỹ thuật và Nghiệp vụ Ngoại thương Họa sĩ
12 Lê Hoàng Quốc Tuấn Đại học Kinh Tế (Quản trị Kinh doanh)
13 Trương Minh Tùy Luật sư Cơng ty Luật TNHH Đại Việt Luật
14 Vũ Thị Hương Chuyên gia ẩm thực
15 Nguyễn Bích Ngọc Kỹ sư thực phẩm
16 Trần Kim Anh Đại học
17 Đặng Văn Khánh Đại học Xây dựng
18 Huỳnh Trương Văn Quốc Nguyên Kỹ sư nhiệt
Giám đốc kỹ thuật
LE MERIDIEN SAIGON HOTEL
19 Lâm Thanh Huy Kỹ sư Tin học Công ty CP Trí Tuệ Đồng Bằng
20 Trần Trung Tín Thạc sĩ Môi trường Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano
21 Huỳnh Thị Ngọc Ngà Luật sư
22 Nguyễn Khắc Huy Cử nhân khoa học ngành Thông tin học Công ty TNHH MTV TMDV Khởi Hưng
23 Bùi Bảo Đính Kỹ sư Cơ điện tử Công ty TNHH MNS Feed Hậu Giang