An toàn chất lượng thực phẩm

An toàn chất lượng thực phẩm (Safe Quality Food)

Các con số in trên nhãn dán nhỏ được gọi là mã số PLU (Price Look Up Code) của Mỹ, được sử dụng từ năm 1990. Hiện nay đã có trên 1300 mã số PLU khác nhau, song chúng vẫn tuân theo một số nguyên tắc cơ bản sau: