An toàn chất lượng thực phẩm

An toàn chất lượng thực phẩm (Safe Quality Food)

Kiến thức phổ thông thời kỳ hội nhập TPP:
Mật mã trên nhãn dán nhỏ (label) dán ngoài vỏ các loại trái cây và rau nhập khẩu sẽ giúp chúng ta biết một số thông tin hữu ích.
Các con số in trên nhãn dán nhỏ được gọi là mã số PLU (Price Look Up Code) của Mỹ, được sử dụng từ năm 1990. Hiện nay đã có trên 1300 mã số PLU khác nhau, song chúng vẫn tuân theo một số nguyên tắc cơ bản sau:
1. Nếu chỉ có 4 chữ số trên nhãn dán với con số bắt đầu là “3” hoặc “4” có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Chữ số cuối cùng của mã số chỉ ra loại trái cây/rau cụ thể. Chẳng hạn, trái cam có thể mang mã số 3107.
2. Nếu có 5 chữ số trên nhãn dán với con số bắt đầu là “8” có nghĩa rằng đây là sản phẩm biến đổi gen (GMO). Như vậy, nếu được dán nhãn thì trái cam theo công nghệ biến đổi gen sẽ có mã số 83107. Tuy nhiên, tại Mỹ, quốc hội đã phê chuẩn các sản phẩm biến đổi gen không phải dán nhãn.
3. Nếu có 5 chữ số trên nhãn dán với con số bắt đầu là “9” có nghĩa rằng đây là sản phẩm trồng theo phương pháp hữu cơ (organic), đất sạch và hoa quả/rau sạch. Như vậy, trái cam được trồng hữu cơ sẽ có mã số 93107.
Lưu ý: 4 con số cuối cùng của mật mã hoàn toàn giống nhau ở 3 nhóm. 4 số này cho biết trái cây hoặc rau củ đó thuộc loại gì.