Thông báo của hội

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG (QUALITY SUSTAINABILITY AWARD – QSA) CỦA VIỆN HÀN LÂM QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG (IAQ)

QiPECTT trực thuộc Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ- International Academy for Quality) thông báo về việc triển khai Giải thưởng Bền vững Chất lượng IAQ (QSA) trong phạm vi toàn cầu. Giải thưởng sẽ được trao cho các dự án đã áp dụng thành công triết lý chất lượng, phương pháp luận và các công cụ quản lý chất lượng để đạt được kết quả xuất sắc trong lĩnh vực Bền vững theo định nghĩa của 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

IAQ đã ra mắt chính thức Giải thưởng QSA từ năm 2020. IAQ hy vọng rằng tất cả các thành viên IAQ có thể giúp chúng tôi truyền đạt giải thưởng này vì IAQ nhận thấy tiềm năng bền vững rất lớn về chất lượng. Bằng cách làm những điều đúng theo cách đúng đắn, chúng ta có thể đạt được một bước tiến lớn hướng tới một thế giới bền vững hơn. Nếu chúng ta cùng nhau tập trung vào việc mang lại chất lượng cho thế giới và liên kết điều này với sự bền vững, chúng ta có thể là một phần của việc thực sự tạo ra sự khác biệt trong điều quan trọng nhất khu vực dành cho nhân loại.

IAQ cũng trân trọng thông báo rằng hiện nay  đã có 4 tổ chức chất lượng quốc gia làm đối tác gồm CAQ (Trung Quốc), ISQ (Ấn Độ), VQAH (Việt Nam) và IQIE (Isarel) trong việc trao đổi thông tin, tiếp nhận các đơn đăng ký, đánh giá sơ bộ dự án địa phương (Đính kèm Bản danh sách các đối tác của Chương trình Giải thưởng Bền vững Chất lượng IAQ).

Lưu ý: Đây là giải thưởng cho dự án, không phải giải thưởng của công ty.

Yêu cầu đối với các dự án đủ điều kiện:

Dự án không quá 3 năm với kết quả bền vững đã được chứng minh;

Chỉ định rõ ràng về trưởng nhóm / các thành viên trong nhóm;

Việc sử dụng các phương pháp quản lý chất lượng đã được chứng minh dẫn đến kết quả.

Hồ sơ đăng ký:

Application form (Đơn đăng ký)

One Page Summary (Bản tóm tắt 1 trang)

Optional technical report (Báo cáo kỹ thuật tùy chọn)

Cần biết thêm thông tin, liên hệ:

Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn

Viện sĩ, Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng – IAQ

Trưởng nhóm QSA Việt Nam

Chủ tịch Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh – VQAH

ĐTDĐ: 0903815243

Email: vqa.hcm@gmail.com