Thông báo của hội

“Chuyên viên Giám sát Chất lượng” (Certified Quality Supervisor Course – CQS)

THÔNG BÁO SỐ 3
Khóa đào tạo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam “Chuyên viên Giám sát Chất lượng” (Certified Quality Supervisor Course – CQS) sẽ được khai giảng dự kiến vào cuối tháng 7/2019 tại Tp. HCM. Khóa học sẽ được huấn luyện bởi các chuyên gia cao cấp quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm do Hội Chất lượng châu Á (ANQ) cử qua VN giảng dạy. Thông tin tóm tắt về khóa học xem hình ảnh đính kèm. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh đăng ký học xin liên hệ đến Hội Chất lượng Tp.HCM theo địa chỉ email: vqa.hcm@gmail.com sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm đề cương chi tiết, học phí và phiếu đăng ký.
Hạn chót đăng ký khóa 1: Ngày 30/6/2019