Thông báo của hội

THÔNG BÁO SỐ 1: Hội nghị chất lượng châu Á 2022 (ANQ Congress 2022) Bắc Kinh, Trung Quốc

2022 ANQ Beijing Invitation Message

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi: Quý Hội viên Cố vấn,

Quý Hội viên Ban chấp hành,

Quý Hội viên Tổ chức, Hội viên Cá nhân,

Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp và các bên quan tâm.

 

Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên Hội nghị chất lượng châu Á năm nay (ANQ Congress 2022)  sẽ được tổ chức dưới hình thức on-line do Hội Chất lượng Trung Quốc đăng cai tại Bắc Kinh từ ngày 24 – 27 tháng 10 năm 2022 với chủ đề “Together for a Shared Future of Quality: Digitalization, Sustainability and Ecosystem” (Cùng nhau vì một tương lai chung về chất lượng: Số hóa, Tính bền vững và Hệ sinh thái).

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City -VQAH) là Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á (Asian Network for Quality – ANQ) đã tích cực tham gia liên tục các hội nghị ANQ trong 15 năm qua (2007 – 2022). Năm nay, VQAH đặt ra mục tiêu có từ 15 – 20 hội viên sẽ tham dự on-line và đóng góp 8- 10 bài báo tại hội nghị.

Các bài báo được mời viết theo các chủ đề sau đây:

Digitalization (Số hóa)

 • Theory and Practice of Quality Management Digitalization (Lý thuyết và Thực hành về Số hóa Quản lý Chất lượng)
 • Cyber Security (An ninh mạng)
 • Change Management (Quản lý sự thay đổi)

Sustainability (Sự bền vững)

 • ESG (Environmental, Social, and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị)
 • HSE (Health, Safety and Environment – Sức khỏe, An toàn và Môi trường)
 • Risk Management and Resilience (Quản lý rủi ro và khả năng phục hồi)

Ecosystem (Hệ sinh thái)

 • Shareholders Engagement Procurement and Supply Chain/Net Management (Thu hút sự tham gia của cổ đông và quản lý chuỗi cung ứng/mạng lưới
 • Societal Quality (Chất lượng xã hội)

Others (Các lĩnh vực khác)

 • Brand Management (Quản lý thương hiệu)
 • Customer Research (Nghiên cứu khách hàng)
 • Testing, Certification and Accreditation (Kiểm tra, chứng nhận và công nhận)
 • Quality Technology (Công nghệ chất lượng)
 • Healthcare/Education/ Government (Y tế/Giáo dục/Chính phủ)

Các tác giả tham gia viết bài nộp Abstract cho VQAH trước ngày 05/06/2022 gồm:

1-Abstract

2-Congress Registration form

Abstract sẽ được các thành viên ANQ của mỗi quốc gia sơ tuyển (Ở Việt Nam là Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh) và chuyển qua Ủy ban Kỹ thuật ANQ xem xét. Vui lòng gửi Abstract qua email: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Nếu Abstract được chấp thuận, các tác giả sẽ gửi Full Paper trước ngày 15 tháng 7 năm 2022. Các Abstract và Full paper phải được viết bằng tiếng Anh và được định dạng (format) theo hướng dẫn của ANQ (các file hướng dẫn được đính kèm theo thông báo này).

Những cột mốc thời gian quan trọng cần nhớ:

-05/6         : Hạn chót nộp Abstract (Abstract submission)

-30/6         : Thông báo chấp nhận Abstract (Abstract approval)

-15/8         : Hạn chót nộp Full Paper (Full Paper submission)

-20/9         : Thông báo chấp nhận Full Paper (Full Paper approval)

-26/10       : Ngày thứ 1 Hội nghị ANQ Congress 2022 (Lễ Khai mạc – Các phiên báo cáo)

-27/10       : Ngày thứ 2 Hội nghị ANQ Congress 2022 (Lễ Bế mạc – Các phiên báo cáo)

Hội trân trọng gửi thông báo đến quý thành viên để tham khảo, tham gia viết bài cũng như đăng ký tham dự hội nghị. Đây là cơ hội tốt để giúp quý hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp, học giả, chuyên gia và các bên quan tâm của Việt Nam tiếp cận được những thông tin mới nhất cũng như học tập được những tiến bộ mới nhất về lý thuyết cũng như thực hành quản lý chất lượng hướng đến mục tiêu “Cùng nhau vì một tương lai chung về chất lượng: Số hóa, Tính bền vững và Hệ sinh thái”.

Hội mong nhận được bài viết và phiếu đăng ký tham dự hội nghị ANQ năm 2022 của quý vị.

Mọi liên lạc về hội nghị liên hệ qua email: vqa.hcm@gmail.com

Hotline: 0903 891 5243

Website hội nghị: anq2022.caq.org.cn