Tin tức của hội

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2022 HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH

  • Thời gian: 09:00 – 12:00 ngày 02-04-2022 (Thứ Bảy)
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Base Enterprises Lầu 8, Tòa nhà MBAMC Tower, 538 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
  • Đại biểu tham dự: 33
  • Khách mời danh dự:
  • -Ông Igor Poodle, Giám đốc Tổ chức đăng ký chứng nhận toàn liên bang Nga       -Bà Larisa Fedyk, Chuyên gia Tổ chức đăng ký chứng nhận toàn liên bang Nga

-Ông Phùng Mạnh Trường, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

-Ông Lê Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng Phòng QLKH và Công nghệ Cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

-Bà Nguyễn Thu Thảo, Trưởng phòng Phát triển Năng suất, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng TP. HCM

Các nội dung chính thông qua Hội nghị như sau

  1. Thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động năm 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022.

Trong đó nhấn mạnh đến Kế hoạch tham gia Hội nghị chất lượng châu Á 2023 tại Bắc Kinh, Trung Quốc (ANQ Congress 2022 Beijing) và Kế hoạch đăng cai tổ chức Hội nghị chất lượng châu Á 2023 tại Việt Nam (ANQ Congress 2023 Viet Nam).

Deadline trình bày phương án và chốt phương án: Ngày 30/5/2022 bao gồm các nguồn lực (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, điều kiện môi trường, dự báo rủi ro.…).

Trình phương án tổ chức ANQ 2023 cho BCH VQAH: 30/05/2022 (Lần 1); 30/9/2023 (Lần 2)

Trình phương án tổ chức ANQ 2023 cho BCH ANQ: 25/10/2022

Kêu gọi tham gia viết bài: 01/04/2023 – 30/08/2023

Hội nghị diễn ra: 10/10/2023 – 14/10/2023 tại Việt Nam

  1. Thông qua quy chế tài chính Hội (Sửa đổi, bổ sung)

Căn cứ vào tình hình khó khăn của các doanh nghiệp hậu COVID cũng như tình trạng thu niên liễm hàng năm của Hội viên, Ban chấp hành đề xuất bỏ thu hội phí hàng năm bắt đầu từ năm 2022 trở đi do việc nhắc nhở rất khó và tính tự giác đóng hội phí của các hội viên thấp (tình trạng chung của nhiều hiệp hội, hội hiện nay ở Việt Nam). Tuy nhiên, vẫn duy trì phí gia nhập ban đầu theo Quy chế tài chính của Hội đối với hội viên tổ chức (3.6 triệu đồng) và hội viên cá nhân (360 ngàn đồng) => Thay đổi khoản 2 điều 3 của Quy chế tài chính Hội (đã áp dụng từ năm 2015).

Việc thay đổi Quy chế tài chính của Hội: Sau khi lấy ý kiến, Hội nghị thường niên năm 2022 của Hội đã biểu quyết. Kết quả ĐỒNG Ý (33/33), tỉ lệ 100%.

Những hội viên tổ chức và hội viên cá nhân từ năm 2021 trở về năm 2017 nếu chưa đóng hội phí thì phải hoàn thành nghĩa vụ hội phí trước khi thay đổi quy chế. Hội sẽ gửi thông báo nhắc nhở trong tháng 5/2022.

+ Chi phí tối thiểu thường xuyên quản lý của Hội:  Chi phí điện thoại liên lạc, internet, VPP, in ấn phục vụ cho các cuộc họp, giấy khen, giấy chứng nhận, thư cám ơn; chi phí ăn uống trong các buổi họp BCH, chi phí tổ chức hội nghị thường niên, in lịch – thiệp – tặng hội viên; công tác xã hội, hiếu hỷ,…

Tổng chi: Bình quân 50 triệu đồng/năm.

=> Phương án đề xuất:

– Thành viên BCH đóng góp 3 triệu đồng/năm/người.

-Vận động hội viên tổ chức/hội viên cá nhân và DN hỗ trợ thêm.

2.   Thông qua nhân sự BCH nhiệm kỳ 3 (thay đổi)

Xin rút ban chấp hành: Căn cứ vào tình hình một số nhân sự Ban chấp hành liên tục vắng 4 lần trong các buổi họp định kỳ hàng năm, Hội đã gửi công văn cho 3 hội viên tổ chức này về tình hình sinh hoạt BCH cũng như đề xuất phương án giải quyết.

Kết quả: 2/3 đơn vị đồng ý gửi yêu cầu cho Hội chấm dứt tư cách thành viên Ban chấp hành nhưng vẫn giữ tư cách Hội viên tổ chức. 1/3 đơn vị không phản hồi trong thời gian yêu cầu coi như tự hủy bỏ tư cách.

BCH thông báo chấm dứt tư cách ủy viên BCH của 3 hội viên tổ chức có tên dưới đây:

– Ông Đào Văn Hùng, đại diện cho Công ty Petrolimex Saigon

– Ông Nguyễn Trọng Kha, đại diện cho Công ty CP Bibica

– Ông Dương Hoàng Kiệt, đại diện cho trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Lưu ý: Trong năm nay, Hội sẽ bầu bổ sung một số hội viên tổ chức vào BCH. Việc giới thiệu người để bầu bổ sung vào BCH phải dựa theo điều lệ Hội, người đó phải thuộc hội viên tổ chức của Hội, và tổ chức đó sẽ giới thiệu người đó tham gia BCH bằng văn bản. Tổ chức chưa phải là hội viên tổ chức / hội viên cá nhân thì không có quyền đề cử/ứng cử vào BCH.

Đề xuất thay đổi thành viên tham gia BCH: Căn cứ ý kiến đề xuất của PGS. TS. Võ Phước Tấn đại diện cho Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (COFER) tham gia BCH, Hội sẽ có công văn đề xuất COFER chuyển thành viên BCH của COFER từ PGS.TS. Võ Phước Tấn sang TS. Phạm Xuân Thu – Trưởng khoa QTKD Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại cho đến hết nhiệm kỳ 3.

Việc thay đổi nhân sự BCH: Sau khi lấy ý kiến, Hội nghị thường niên năm 2022 của Hội đã biểu quyết. Kết quả ĐỒNG Ý (33/33), tỉ lệ 100%.

3.    Thông qua việc gia hạn Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 3 đến 2023

Nhiệm kỳ 3 của BCH Hội (2017-2022) xin ý kiến hội nghị kéo dài thêm 1 năm đến ngày 31/12/2023 sau khi đã tổ chức xong Hội nghị Chất lượng châu Á năm 2023 (ANQ Congress 2023 Viet Nam) vào tháng 10/2023 tại Việt Nam. Dự kiến Đại hội nhiệm kỳ 4 (2023-2028) sẽ tiến hành trong tháng 12/2023.

Lý do: Nhằm huy động nguồn lực và kinh nghiệm của tập thể thành viên BCH nhiệm kỳ 3 để tổ chức thành công Hội nghị chất lượng châu Á vào tháng 10/2023 tại Việt Nam, sau đó chuyển giao cho BCH nhiệm kỳ 4.

Việc gia hạn BCH nhiệm kỳ 3 đến cuối năm 2023: Sau khi lấy ý kiến, Hội nghị thường niên năm 2022 của Hội đã biểu quyết. Kết quả ĐỒNG Ý (33/33), tỉ lệ 100%.

4.   Khen thưởng – Công Nhận Hội viên mới:

-Trao Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á (ARE-QP AWARD): Công ty CP Giải pháp công nghệ Thuận Thiên

-Trao Bằng chứng nhận báo cáo xuất sắc tại ANQ 2021 (Best Paper Award): Vinamilk

-Trao Bằng vinh danh Hội viên xuất sắc cho 3 hội viên tổ chức gồm:

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

-Trao Giấy khen của Sở GD-ĐT Tỉnh Sơn La cho 2 tập thể và 3 cá nhân về thành tích trong công tác tư vấn, nâng cấp hệ thống QLCL ISO 9001-2015 tích hợp hệ thống QLGD  ISO 21001:2018 cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La gồm:

Hội Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng

Viện sĩ, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Ông Vũ Ngọc Linh

-Trao Giấy chứng nhận hội viên mới cho 2 tổ chức và 1 cá nhân:

Công ty Cổ phần BASE Enterprise

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Nguyễn Phi Hùng

  • Hội nghị đã biểu quyết đồng ý 100% với các nội dung mà Ban chấp hành đã trình.
  • Cuộc họp kết thúc vào 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2022

THƯ KÝ HỘI NGHỊ     CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
TỔNG THƯ KÝ HỘI 

 

 Nguyễn Thị Hoàng Liên

   CHỦ TỊCH HỘI

  

Ngô Văn Nhơn