Thông báo của hội

DANH SÁCH THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2014 SINGAPORE (04-09/8/2014)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Ngô Văn Nhơn

Chủ tịch

Hội chất lượng TP.HCM

Trưởng đoàn

2

Trần Hải Đức

Phó chủ tịch

Hội chất lượng TP.HCM

Phó trưởng đoàn

3

Trần Đức Quý

Hiệu trưởng

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Phó trưởng đoàn

4

Hà Xuân Quang

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

5

Hoàng Anh

Giám đốc Trung tâm
Quản lý Chất lượng

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

6

Kiều Xuân Thực

Trưởng phòng
Đào tạo

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

7

Nguyễn Xuân Chung

Trưởng khoa Cơ Khí

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

8

Phạm Đức Cường

 

Giám đốc TT

 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

9

Phạm Văn Đông

Trưởng phòng
Khoa học-Công nghệ

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

10

Trần Mạnh Hà

Sinh viên

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

11

Trần Văn Phong

Phó hiệu trưởng

Trường ĐH Sao Đỏ

 

12

Nguyễn Văn Bé

Trưởng phòng
Đảm bảo chất lượng

Trường ĐH Sao Đỏ

 

13

Đặng Vũ Ngoạn

Hiệu trưởng

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

14

Võ Tuyển

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

15

Dương Hoàng Kiệt

Phó trưởng Phòng KT và ĐBCL

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

16

Lê Hoàng Vũ

Chuyên viên
Phòng KT và ĐBCL

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

17

Võ Tuyến

Sinh viên
Khoa QTKD&DL

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

18

Vũ Ngọc Hưởng

Chuyên viên
Phòng TCHC

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

19

Phạm Kim Thái

Sinh viên
Khoa CNTP

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

20

Nguyễn Bích Ngọc

Sinh viên
Khoa CNTP

Trường ĐH Công nghiệp

Thực phẩm Tp.HCM

 

21

Phạm Châu Thành

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng
Kinh tế Đối ngoại

 

22

Võ Phước Tấn

Cố vấn
Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng
Kinh tế Đối ngoại

 

23

Phạm Xuân Thu

Trưởng khoa

Trường Cao đẳng
Kinh tế Đối ngoại

 

24

Nguyễn Kim Định

Giám đốc

Trung tâm Hổ trợ
Quản lý Chất lượng (QSC)

 

25

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Giám đốc

Công  ty TNHH
Thuận Hưng Long An

 

26

Lê Nhựt Hải

Chuyên viên

Tổng công ty

Cảng hàng không
Việt Nam

 

27

Nguyễn Công Thoại

Luật sư

VPLS. Trần Hải Đức

 

Tổng cộng danh  sách đoàn là 27 thành viên .