Thông báo của hội

Thông báo số 3: ANQ CONGRESS 2019 BANGKOK

THÔNG BÁO  SỐ 3
(Ngày 30 tháng 7 năm 2019)

Hội nghị chất lượng châu Á (ANQ Congress) là một trong các hội nghị khoa học về quản lý chất lượng có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước châu Á. Hội nghị chất lượng châu Á lần thứ 17 năm 2019 (17th ANQ Congress 2019) sẽ được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019 với chủ đề “Quality Innovation for Sustainability” (Đổi mới chất lượng vì sự bền vững).

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City -VQAH) là Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á (Asian Network for Quality – ANQ), đã cùng hội viên tích cực tham gia liên tục các hội nghị ANQ trong 12 năm qua (2006-2018). Năm nay, VQAH đặt ra mục tiêu có từ 15-20 thành viên Việt Nam sẽ tham dự hội nghị.

Ban tổ chức Hội nghị ANQ 2019 vừa gửi thông báo chấp thuận báo cáo (Notification of Acceptance for Abstract) 7 bài của Việt Nam như sau:
1. ISO 21001: A new management system standard for educational organizations (EOMS) – Studying and implementing (Oral) – Ngo Van Nhon;
2. From Industry 4.0  to Quality 4.0 and Logistics 4.0 (Poster) – Ngo Van Nhon;
3. Choosing a networking model of laboratory collaboration for analysis services in Vietnam (Oral) – Lien Nguyen thi Hoang, Tuan Vuong Duc, Anh Truong Tuan;
4. Developing Vietnam Organic Agricultural Econnomy towards Intergration with Global Value Chain (Oral) – Vo Phuoc Tan, Pham Xuan Thu, Vo Minh Khoi, Vo Minh Triet;
5. Social Emotion Learning (SEL): Improving primary school quality – Case   study: Pathway school in Vietnam (Oral) – Nguyen Thanh Tung;
6. How to improve the quality of education for human resourse in Vietnam’s   universities  (Oral) – Nguyen Thanh Tung;
7. Humaneware Strategy in Quality Management for Sustainable Development (Oral) – Nguyen Tam Van Anh, Trinh Manh Dung, Dang Van Hung, Ngo Van Nhon.
Hội chất lượng TP.HCM hướng dẫn các bước tiếp theo:
1. Viết và nộp bài toàn văn (Full paper) cho Hội chất lượng TP.HCM trước ngày 15/8/2019 để được hỗ trợ, hiệu đính (nếu có).
Lưu ý:
-Quy định thể thức format bài viết toàn văn theo file hướng dẫn đính kèm.
-Quy định thể thức trình bày Oral (báo cáo tại hội nghị) theo file hướng dẫn đính kèm.
2. Nộp phiếu đăng ký hội nghị (Registration form) theo file đính kèm trước ngày 15/8/2019
Lưu ý:
-Nếu là Speaker thì đánh dấu vào ô Speaker (USD150), nếu là Delegate thì đánh dấu vào ô Delegate (USD200). Mỗi bài chỉ 1 người được hưởng tiêu chuẩn Speaker, còn lại là diện Delegate. Nếu 1 Speaker có 2 bài được chọn báo cáo thì bài thứ hai chỉ  đóng thêm phí Extra Paper (USD75).
-Chọn 1 trong 2 địa điểm tham quan công nghiệp (Technical Visit) do ANQ Congress tổ chức và đánh dấu vào ô tương ứng trong form đăng ký hội nghị, phí tham quan công nghiệp là USD50/người.
3. Chương trình hội nghị ANQ Congress 2019 theo file đính kèm.
4. Chương trình tour & phí tour sẽ gửi đến quý hội viên đầu tháng 8/2019 để đăng ký.

Những cột mốc thời gian quan trọng:
-30/5      : Hạn chót nộp bài viết tóm tắt cho ANQ (Abstract submission)
-15/7      : Thông báo chấp nhận bài tóm tắt từ ANQ (Abstract approval)
-15/8      : Hạn chót nộp bài viết toàn văn cho ANQ (Full Paper submission)
-23-24/10 : Hội nghị chất lượng châu Á 2019 (ANQ Congress 2019 Bangkok)
-25/10      : Tham quan công nghiệp (Technical Visits)

ANQ CONGRESS là một trong các hội nghị về chất lượng uy tín nhất trên thế giới được tổ chức hàng năm tại  các nước châu Á. Đây là cơ hội tốt để tiếp xúc doanh nhân, doanh nghiệp các nước châu Á và khu vực; học tập, trao đổi những tiến bộ mới nhất về lý thuyết cũng như thực hành trong lĩnh vực năng suất và chất lượng để có thể áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinhdoanh/dịch vụ của tổ chức mình.

Website hội nghị: https://www.anq2019.org/
Đăng ký tham gia liên hệ: vqa.hcm@gmail.com