Tin tức của hội

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La công bố chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018) vào ngày 22-02-2022

Với mong muốn thay đổi căn bản về phương thức quản lý, xây dựng ngành Giáo dục Sơn La tiên tiến, hiện đại, chất lượng và nhân văn, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, sự giúp đỡ nhiệt thành của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm định và phát triển chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và tích hợp hệ thống quản lý chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo ISO 21001:2018 nhằm hướng tới các đối tượng thụ hưởng và các bên quan tâm. Hội nghị công bố chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018) của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã được tổ chức long trọng vào ngày 22-02-2022 tại thành phố Sơn La, thủ phủ của Tây Bắc.

“Toàn Châu Á hiện mới có 32 tổ chức giáo dục, gồm: Trường học, học viện, viện, trung tâm giáo dục được chứng nhận ISO 21001:2018 trong lĩnh vực dịch vụ GDĐT. Tuy nhiên, chỉ có 23 tổ chức được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO 9001:2015 & ISO 21001: 2018, trong đó Việt Nam đóng góp một, đó là Sở GDĐT tỉnh Sơn La”.- Viện sĩ quốc tế, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn

TRUYỀN THÔNG VỀ SỰ KIỆN SỞ GD-ĐT SƠN LA NHẬN CHỨNG CHỈ IMS NGÀY 22-02-2022

YOUTUBE: Sơn La trên đường hội nhập chất lượng quốc tế

https://youtu.be/hpLsHQW3SBY

Website của Sở GD-ĐT Sơn La

https://sogiaoduc.sonla.gov.vn/1294/31240/55734/629873/tin-tuc-su-kien/so-gddt-son-la-don-vi-dau-tien-o-viet-nam-duoc-cap-chung-nhan-he-thong-quan-ly-chat-luong-tich-h

Báo Nhân Dân

https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/viet-nam-co-he-thong-quan-ly-giao-duc-tich-hop-ims-dau-tien-duoc-quoc-te-cong-nhan-686591/

Giáo dục Việt Nam  – Tạp chí điên tử Giáo dục Việt Nam

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/son-la-dat-he-thong-quan-ly-giao-duc-tich-hop-ims-duoc-quoc-te-cong-nhan-post224579.gd

Giáo dục và Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/son-la-cong-bo-chung-nhan-he-thong-quan-ly-chat-luong-tich-hop-ims-PhKXIafnR.html

Giáo dục Thủ Đô

https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/son-la-cong-bo-chung-nhan-he-thong-quan-ly-chat-luong-tich-hop-ims-5327.html

Trang trại Việt

https://trangtraiviet.vn/so-gddt-son-la-don-vi-dau-tien-o-viet-nam-duoc-cap-chung-nhan-he-thong-quan-ly-chat-luong-tich-hop-ims-20220222133054233.htm

Công đoàn Sơn La

https://congdoansonla.org.vn/news/kinh-te-chinh-tri-xa-hoi/viet-nam-co-he-thong-quan-ly-giao-duc-tich-hop-ims-dau-tien-duoc-quoc-te-cong-nhan-2110.html

VOV5 – Ban đối ngoại

https://vovworld.vn/vi-VN/xa-hoi-doi-song/viet-nam-co-he-thong-quan-ly-giao-duc-tich-hop-ims-dau-tien-duoc-quoc-te-cong-nhan-1076174.vov

Thiếu niên Tiền phong & Nhi Đồng

https://thieunien.vn/tin-gd-hom-nay-he-thong-qlgd-tich-hop-ims-dau-tien-cua-viet-nam-duoc-quoc-te-cong-nhan-tbd54477.html