Tin tức của hội

Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á năm 2013

Hội chất lượng TP. HCM thông báo về Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á năm 2013, tên tiếng Anh là  ANQ Recognition for Excellence in Quality Practice (ARE-QP).

*Bảy tiêu chí của ARE-QP:
(1) Tăng cường sự lãnh đạo cấp cao và tổ chức quản lý có hiệu lực và hiệu quả
(2) Tăng cường và hỗ trợ nâng cao chất lượng, chi phí,  chuyển giao, môi trường, an toàn, v.v….
(3) Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa và quản lý công việc hàng ngày để thực hiện có hiệu lực và hiệu quả
(4) Hỗ trợ sản phẩm/dịch vụ  mới và phát triển công nghệ có hiệu lực và hiệu quả
(5) Thu thập, phân tích và áp dụng các thông tin chất lượng để mang lại hiệu lực và hiệu quả TQM.
(6) Triển khai hoạt động nhóm chất lượng và hệ thống giáo dục và đào tạo
(7) Những hoạt động  khác để thúc đẩy quản lý chất lượng toàn diện  TQM

*Ba yêu cầu của ARE-QP:
(a) Tính hiệu lực: Được thực hiện trong tổ chức và cải thiện hiệu suất.
(b) Tính đồng bộ: Được xây dựng như một hệ thống và cho phép cải thiện hiệu suất trong mọi tình huống tương tự.
(c) Tính sáng tạo: Đóng góp vào sự phát triển quản lý chất lượng toàn diện  TQM do các sáng tạo của tổ chức.

Các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, trường học ở Việt Nam đã áp dụng và duy trì tốt một hoặc nhiều  hệ thống quản lý quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, SA 8000,  OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, SQF, GMP,…gửi bộ hồ sơ gồm:

1. Một bản đăng ký bằng tiếng Anh (Abstract Submission Form for ARE-QP Award) theo mẫu đính kèm
2.  Một báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt dài 2 trang A4:  Trang 1 giới thiệu về tổ chức và trang 2 tóm tắt các hoạt động chất lượng của đơn vị dựa theo 7 tiêu chí của ARE-QP đã nêu ở mục 1.
3. Một báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh dài 2 trang A4:  Trang 1 giới thiệu về tổ chức và trang 2 tóm tắt các hoạt động chất lượng của đơn vị dựa theo 7 tiêu chí của ARE-QP đã nêu ở mục 1.

Hồ sơ gửi cho Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH) qua địa chỉ email: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 15/6/2013 để Hội xem xét, lựa chọn và đề cử đến Ban thư ký ANQ và Chủ tịch ARE-QP trước ngày 15/7/2013.

Vui lòng vào mục Thông báo của website để tìm hiểu thêm và download các mẫu form hồ sơ dự thi./.