Tin tức của hội

GS. Noriaki Kano tài trợ 5000 USD cho Hội nghị chất lượng châu Á năm 2013 tại Bangkok, Thái Lan

GS. Noriaki Kano tài trợ 5000 USD cho
Hội nghị chất lượng châu Á năm 2013 tại Bangkok, Thái Lan

 
GS. TS. Noriaki Kano, Chủ tịch danh dự ANQ, Cố vấn VQAH
(hàng thứ 7 từ trái đếm qua)
 
Ngày 13/9/2013, GS. Kano, Chủ tịch danh dự của ANQ đã gửi thư cho Ban tổ chức Hội nghị chất lượng châu Á năm 2013 ngõ lời tài trợ 5.000 USD cho hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 16-17 tháng 10 năm 2013 tại Bangkok, Thái Lan.
Mục đích của tài trợ này là để khuyến khích hỗ trợ thế hệ trẻ tham gia vào hội nghị khoa học. 

GS. Kano đồng thời cũng là Hội viên danh dự của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, ông đã đóng góp nhiều công sức và vật chất cho hoạt động chất lượng ở Việt Nam nói riêng cũng như các hoạt động chất lượng của châu Á trong các năm qua.

Xem thêm “Thư của GS. Kano gửi BTC hội nghị ANQ Congress 2013