Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD)

IQAD Introduction


 

HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIETNAM QUAITY ASSOCIATION OF HO CHI MINH CITY

VIỆN KIỂM ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG
INSTITUTE FOR QUALITY ASSESSMENT AND  DEVELOPMENT

———————————————————————————————-
72 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel; (848) 36060959, 39382368, 39382383         Fax: (848) 39382368
Mobile: +84-0903 815243   Email: vqa.hcm@gmail.com       ngovannhon@vietnamquality.org.vn
Website: www.vietnamquality.org.vn         Tax Code (MST):  0307904220
 

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

          Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2006 trên cơ sở tiền thân lả Câu Lạc Bộ ISO Việt Nam thành lập năm 2000 với số thành viên hiện nay là 370 thành viên bao gồm 80 hội viên tổ chức (mỗi tổ chức có 4 thành viên) và 50 hội viên cá nhân từ Nam ra Bắc. Hội thành lập trên cơ sở tự nguyện của các Tổ chức là các doanh nghiệp, trường học, hiệp hội, tổ chức chứng nhận, tổ chức tư vấn và các cá nhân quan tâm đến việc hội nhập thành công WTO và phát triển bền vững.


          Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, tên gọi tiếng Anh là “Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City”, tên viết tắt là “VQAH”, là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ  của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng, tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế tiên tiến như ISO 9000 (Quản lý chất lượng), ISO 14000 (Quản lý môi trường), GMP /HACCP /BRC/SQF /ISO 22000 (Quản lý an toàn chất lượng thực phẩm), OHSAS

         18001 (Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp), SA 8000/ISO 26000 (Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững), Lean, SixSigma, TQM (Quản lý chất lượng toàn diện),…

          VQAH tham gia tích cực vào các lĩnh vực chất lượng trên phạm vi toàn quốc và khu vực, được Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Khoa học Và Công nghệ) chuyển giao quyền đại diện cho Việt Nam tham gia Hội Chất lượng Châu Á từ năm 2006 đến nay. VQAH hiện là ủy viên Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á, ủy viên Ủy ban chứng nhận và kiểm định chất lượng châu Á, ủy viên Ủy ban Truyền thông chất lượng châu Á, thành viên Hiệp hội Liên minh chất lượng Thế giới (WAQ) và Hiệp Hội chất lượng Hoa Kỳ (ASQ).

           Năm 2011, Hội đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị chất lượng châu Á năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh (Tên gọi tiếng Anh: ANQ Congress 2011 Ho Chi Minh City) với chủ đề “Quản lý chất lượng là chìa khóa để phát triển bền vững” với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ 20 quốc gia trên thế giới và gần 200 bài báo cáo chuyên đề về chất lượng, môi trường, quản lý chất lượng giáo dục, y tế, thông tin, trách nhiệm xã hội và an toàn thực phẩm,…

        Hội chất lượng TP.HCM (VQAH) đã đào tạo và tư vấn các hệ thống quản lý quốc tế cho trên 100 công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính nhà nước.

          Chủ tịch Hội: TS. Ngô Văn Nhơn.

         Hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội thành lập thông qua và được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.
 

HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀ:
SÁNG LẬP VIÊN CÂU LẠC BỘ ISO VIỆT NAM (VN ISO CLUB) THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI CHẤT LƯỢNG CHÂU Á (ANQ) THÀNH VIÊN ĐỐI TÁC HIỆP HỘI CHẤT LƯỢNG HOA KỲ (ASQ) THÀNH VIÊN ĐỐI TÁC LIÊN MINH CHẤT LƯỢNG THẾ GIỚI (WAQ)
 
Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng
 
Tên tiếng Anh: Institute for Quality Assessment  and Development
Tên viết tắt: IQAD
do Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo quyết định số 05/QĐ-BCH ngày 03
tháng 03 năm 2009. Hội là cơ quan chủ quản của IQAD.
 

          Viện là tổ chức Khoa học và Công nghệ hoạt động căn cứ trên các văn bản Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng tại ngân hàng.
Trong quá trình phát triển, Viện có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành theo quy định hiện hành của nhà nước.

          Viện là tổ chức tự chủ về tài chính, có nhiệm vụ đóng góp một phần cho Hội (Có văn bản thỏa thuận giữa Viện và Hội).

Chức năng và nhiệm vụ của Viện IQAD

– Nghiên cứu khoa học về chất lượng bao gồm chất lượng tăng trưởng, chất lượng quản lý, chất lượng môi trường, chất lượng an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống,…để góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội Việt Nam.

– Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu.

– Cung ứng các dịch vụ tư vấn và đào tạo bồi dưỡng về quản lý, đánh giá, kiểm định chứng nhận và phát triển chất lượng theo các điều khoản của Hiệp định Rào cản Kỹ thuật trong Thương mại –TBT cho các tổ chức trong và ngoài nước. Cụ thể như:

a. Các mô hình quản lý khác nhau của quản lý chất lượng được áp dụng ở các loại hình tổ chức khác nhau.
b. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng sản phẩm, chất lượng các hệ thống quản lý trong một tổ chức.
c. Các hệ thống tiêu chuẩn về an toàn môi trường và an sinh xã hội của thế giới.
d. Các tiêu chuẩn và các biện pháp thực hiện liên quan đến đánh giá, kiểm định chứng nhận chất lượng các loại hình tổ chức trong quá trình hội nhập toàn cầu theo các nguyên tắc của WTO.
e. Tổ chức đánh giá, bình chọn các tổ chức theo các loại giải thưởng khác nhau của Việt Nam và châu Á.
f.  Đánh giá, xác định giá trị tài sản vô hình, thương hiệu của các loại hình tổ chức khác nhau.

– Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước triển khai các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với luật định của nhà nước và thông lệ quốc tế.

– Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, quyền lợi đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam, báo cáo các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Quyền hạn

– Quan  hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là chất lượng.
– Ký kết các hợp đồng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ.
– Ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn và đào tạo bồi dưỡng về quản lý, đánh giá, kiểm định chứng nhận và phát triển chất lượng theo các điều khoản của TBT cho các tổ chức trong và ngoài nước.
– Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học chất lượng.
– Ký kết hợp đồng lao động theo Luật Lao động Việt Nam.
– Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, mở rộng lĩnh vực hoạt động phù hợp với nguồn lực của Viện. Mọi hoạt động mở rộng tuân thủ theo quy định hiện hành.

Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức
– Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh.
– Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.
– Ban lãnh đạo Viện (Viện trưởng, Phó Viện trưởng).
– Các bộ phận chuyên môn.

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh
– Là cơ quan chủ quản, quyết định thành lập và giải thể Viện.
– Xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng kế hoạch phát triển Viện.
– Quyết định phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện.
– Bổ nhiệm và miễn nhiệm Ban lãnh đạo Viện.
– Giám sát các hoạt động của Viện phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Hội.

Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ
– Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của Viện (sau đây gọi tắt là Hội đồng khoa học) bao gồm các nhà khoa học có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động liên quan đến nội dung hoạt động và sự phát triển của Viện, đại diện cơ quan/ tổ chức đề xuất đặt hàng, cơ quan/ tổ chức đặt hàng, nhà quản lý, nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn.
– Hội đồng khoa học có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên.
– Chế độ làm việc của các thành viên Hội đồng khoa học được thể hiện trong một văn bản riêng với sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng khoa học và Ban lãnh đạo Viện.

Viện trưởng
– Viện trưởng là người đại diện pháp luật của Viện, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội về các hoạt động của Viện. Viện trưởng do Hội bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng thư ký Hội.
– Thực hiện các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện mục tiêu phát triển của Viện.
– Chủ tài khoản của Viện tại ngân hàng.
– Ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp đồng dịch vụ tư vấn và đào tạo bồi dưỡng.
– Ký bổ nhiệm và miễn nhiệm các Trưởng bộ phận của Viện.
– Đề xuất Hội bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Viện trưởng.
– Báo cáo định kỳ 01 lần/năm kết quả hoạt động của Viện.
– Báo cáo định kỳ cho Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Phó Viện trưởng
– Là người giúp Viện trưởng điều hành một hoặc một số nhiệm vụ theo sự phân công của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao.
– Khi được ủy quyền, Phó Viện trưởng thay mặt Viện trưởng phụ trách các hoạt động được ủy quyền.
– Phó Viện trưởng do Viện trưởng đề nghị, Hội ký quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Các bộ phận chuyên môn
– Các bộ phận chuyên môn là những bộ phận tham mưu và thực hiện các hoạt động của Viện, không có tư cách pháp nhân, được thành lập và giải thể tùy theo nhiệm vụ từng giai đoạn của Viện.
– Trưởng, phó các bộ phận do Viện trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Bộ phận nghiên cứu khoa học:
– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu về khoa học và công nghệ, về chất lượng, về hợp tác quốc tế và chuyển giao khoa học-công nghệ.
– Tổ chức thiết kế nội dung, biên soạn tài liệu, đào tạo bồi dưỡng về chất lượng, về đánh giá, kiểm định chứng nhận chất lượng theo những điều khoản của TBT, tuân thủ những quy định và thông lệ của WTO.

Bộ phận phát triển thị trường (marketing):
– Thăm dò thị trường và khách hàng tiềm năng để giới thiệu các dịch vụ đào tạo bồi dưỡng, tư vấn và kiểm định chứng nhận chất lượng của Viện.
– Tìm các biện pháp để thâm nhập thị trường dịch vụ đào tạo bồi dưỡng, tư vấn, kiểm định chứng nhận chất lượng ở Việt Nam và châu Á.
– Triển khai các hoạt động marketing để thu hút khách hàng cho Viện.
– Dựa vào những hợp đồng Viện đã ký với các tổ chức và khách hàng, triển khai và kiểm soát các dịch vụ về đánh giá, kiểm định chứng nhận chất lượng.
– Thu thập ý kiến khách hàng về các hoạt động của Viện.

Bộ phận hành chính-tổng hợp:
– Thực hiện nghiệp vụ hành chính theo đúng quy định của pháp luật.
– Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ và kế toán thuế theo đúng quy định của nhà nước.
– Thực hiện chế độ lao động-tiền lương theo Luật Lao động Việt Nam cho người lao động.

          Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000 (Quản lý chất lượng), ISO 14000 (Quản lý môi trường), GMP /HACCP/SQF/ISO  22000 (Quản lý an toàn chất lượng thực phẩm), OHSAS 18001 (Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp), SA 8000/ISO 26000 (Trách nhiệm xã hội), TQM (Quản lý chất lượng toàn diện)…Viện còn tham gia đào tạo và đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và bậc trung học phổ thông.

           IQAD đã cùng với VQAH đào tạo, tư vấn và hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức áp dụng ISO 9000 và các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến khác tại TP.HCM và cả nước. Riêng lĩnh vực trường học, chúng tôi là đơn vị đầu tiên, gần như duy nhất ở Việt Nam đã tiến hành đào tạo và tư vấn áp dụng QMS ISO 9001 trên 30 trường Đại học, Cao đẳng, Viện, Học viện, trường nghề, trường phổ thông, trung tâm huấn luyện,…ở Việt Nam. Đặc biệt là quan tâm hỗ trợ các trường ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người.
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM
DO HỘI CHẤT LƯỢNG TP.HCM/VIỆN KIỂM ĐỊNH&PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG ĐÃ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ISO

 

TT

Tên trường

Thời gian
thực hiện

Tư vấn
trưởng

Kết quả tư vấn

1

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

2002-2003

Ngô Văn Nhơn

TUV của Đức chứng nhận tháng 10/2003

2

Trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng)

2004-2005

Ngô Văn Nhơn

BV của Anh chứng nhận tháng 09/2005

3

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2004-2005

Ngô Văn Nhơn

BV của Anh chứng nhận tháng 10/ 2005

4

Trường Đại học Nông lâm TPHCM

2005-2006

Ngô Văn Nhơn

DNV của Na Uy chứng nhận tháng 08/2006

5

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2005-2006

Ngô Văn Nhơn

BV của Anh chứng nhận tháng 09/2006

6

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

2005-2011

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 09/2006

7

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM)

2005-2006

Ngô Văn Nhơn

DNV của Na uy
chứng nhận  
tháng 12-2006

8

Trường Đại học Hồng Đức
(Thanh Hóa)

2006-2007

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 07/2007

9

Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương)

2006-2011

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 08/2007

10

Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng cẩm – VINACOMIN (Quảng Ninh)

2006-2007

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 10/2007

11

Trường Đại học Hùng Vương (TP.HCM)

2006-2007

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 11/2007

12

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

2007-2008

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận
tháng 2/2009

13

Cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM

2008-2009

Ngô Văn Nhơn

Đã hoàn thành

14

Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM)

2008-2009

Ngô Văn Nhơn

Đã hoàn thành

15

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên- Huế

2008-2009

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 2/2009

16

Trường Cao đẳng Xây dựng Quảng Ninh

2008-2009

Ngô Văn Nhơn

Đã hoàn thành

17

Trung tâm đào tạo đoàn tiếp viên Hàng  không Việt Nam (Vietnam Airlines)

2008-2009

Ngô Văn Nhơn

BV của Anh chứng nhận tháng 02/2009

18

 Trung tâm khai thác ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

2008-2009

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 12/2009

19

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Bắc (Thái Nguyên)

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

BV của Anh chứng nhận tháng 02/2010

20

Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Hả Nội

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

Đào tạo và
tư vấn
ISO 9001  

21

Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hữu Nghị-VINACOMIN (Quảng Ninh)

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 11/2010

22

Trường Cao đẳng Sơn La
(Sơn La)

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 11/2010

23

Trung tâm dạy nghề Sao Bắc Việt
(Hà Nội)

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

NQA của Anh chứng nhận tháng 12/2010

24

Trung tâm đào tạo quốc tế (CIE) trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

BV của Anh đã chứng nhận tháng 12/2010

25

Trường Cao đẳng Sơn La
(Sơn La)

2012-2013

Ngô Văn Nhơn

Tư vấn nâng cấp lên đại học và áp dụng CDIO, TQM

26

Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương)

2012-2013

Ngô Văn Nhơn

Tư vấn áp dụng TQM và
ISO 26000

27

Trường Cao đẳng Kinh tế-
Kỹ thuật Điện Biên
(Điện Biên)

2012-2013

 Ngô Văn Nhơn

Tư vấn áp dụng ISO 9001 và
ISO 26000 

28

Học viện Hàng không Việt Nam
(TP.HCM)

2009-2010

Ngô Văn Nhơn

Đào tạo
ISO 9001

29

Trường Trung học Phổ thông
Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM)

2005-2006

Ngô Văn Nhơn

Đào tạo và
tư vấn
ISO 9001  

30

Trường Trung học Phổ thông Quang Trung (Lâm Đồng)

2006-2007

Ngô Văn Nhơn

Đào tạo và
tư vấn
ISO 9001

31

Trường Trung học Phổ thông
Lam Sơn (Lâm Đồng)

2006-2007

Ngô Văn Nhơn

Đào tạo và
tư vấn
ISO 9001


DANH SÁCH NHÂN LỰC
 

 TT

Họ và tên

Bằng cấp
chuyên môn

Chuyên ngành

Chức vụ và nơi
đang công tác

Chức danh
bố trí

Thời gian kinh nghiệm

1

Nguyễn Quang Toản

Giáo sư
Tiến sĩ

Kinh tế
chất lượng

Cố vấn
Hội Chất lượng TPHCM & Chủ tich Hội đồng Khoa học
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng

Cố vấn dự án

30 năm

2

Ngô Văn Nhơn

Tiến sĩ

Quản lý
Chất lượng
Giáo  dục

Chủ  tịch
Hội Chất lượng TPHCM
Viện trưởng
Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng

Chủ nhiệm dự án
Tư vấn trưởng
Đánh giá trưởng

20 năm

3

Nguyễn Phục Nghiệp

Tiến sĩ

Công nghệ hoá

Hội viên
Hội Chất lượng TPHCM
Viện trưởng Viện Quản lý Tri thức về Công nghệ (TIKM)

Tư vấn trưởng, Đánh giá trưởng

20 năm

4

Trần Khánh Đức

Phó giáo sư Tiến sĩ

Quản lý
Chất lượng Giáo  dục

Hội viên
Hội Chất lượng TPHCM
Cán bộ giảng dạy
Viện Sư phạm Kỹ thuật- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tư vấn trưởng

20 năm

5

Hồ Tấn Sính

Tiến sĩ

Khoa học
Kỹ thuật

Hội viên
Hội Chất lượng TPHCM
Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. HCM

Tư vấn trưởng

20 năm

6

Đỗ Như Lực

Cử nhân

Kinh tế

Phó Chủ  tịch
Hội Chất lượng TPHCM
Trưởng ban Truyền thông
Chất lượng

Chuyên viên
truyền thông

 

15 năm

7

Trần Hải Đức

Cử nhân

Luật sư

Phó Chủ  tịch
Hội Chất lượng TPHCM
Phó Viện trưởng,
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Trưởng Văn phòng
Luật sư Trần Hải Đức

Chuyên viên
pháp lý

15 năm

8

Đặng Hữu Cường

Cử nhân

Quản trị
chất lượng

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty TNHH
Kiến Việt

Tư vấn viên
Đánh giá viên

10 năm

9

Nguyễn Thị Tú
Huyên

Cử nhân

Quản trị
chất lượng

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng

Tư vấn viên
Đánh giá trưởng

10 năm

10

Đỗ Quang Tiến

Cử nhân

Quản trị
chất lượng

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Chuyên viên
Phòng Quản lý
chất lượng Coop-Mart

Tư vấn viên
Đánh giá trưởng

10 năm

11

Lê Hoàng Vũ

Thạc sĩ

Công nghệ Thực phẩm

Trưởng ban Phát triển thị trường/Chuyên gia tư vấn Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Chuyên viên
QLCL Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
TP. HCM

Tư vấn viên
Đánh giá viên

10 năm

12

Lê Văn Anh

Cử nhân

Quản trị
chất lượng

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Chuyên viên QLCL
Trung tâm đào tạo nghề
Sao Bắc Việt

Tư vấn viên
Đánh giá viên

 

10 năm

13

Hoàng Anh

Thạc sĩ

Quản  lý
Giáo dục

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Giám đốc Trung tâm
QLCL Trường Đại học
Công nghiệp Hà Nội

Tư vấn viên
Đánh giá trưởng

10 năm

14

Nguyễn Hữu Chí

Cử nhân

Công nghệ Thông tin

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Phó trưởng phòng
Hành Chính-Tổng hợp kiêm Thư ký Ban ISO
Trường Cao đẳng Sơn La

Tư vấn viên
Đánh giá viên

 

5 năm

15

Đoàn Thanh Quỳnh

Thạc sĩ

Khoa học
cây trồng

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế kiêm Thư ký Ban ISO Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Điện Biên

Tư vấn viên
Đánh giá viên

5 năm

16

Lê Nhựt Hải

Thạc sĩ

Quản trị
Kinh doanh

Trưởng ban Nghiên cứu khoa học/Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Chuyên viên Ban Khai thác cảng -Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Tư vấn viên
Đánh giá trưởng

5 năm

17

Huỳnh Kim Tuyền

Thạc sĩ

Quản trị
Kinh doanh

Chuyên gia tư vấn
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng
Trưởng phòng Tổ chức LĐTL kiêm phụ trách QLCL Đoàn Tiếp viên Hàng Không

Tư vấn viên
Đánh giá trưởng

5 năm

18

Lê Thị Kim Quyên

Trung cấp

Lao động
Tiền lương

Trưởng ban Hành chính-
Tổng hơp
Viện Kiểm định và
Phát triển chất lượng

Hành chính-Tổng hợp

20 năm

Ghi chú: Bộ máy nhân sự chính thức hiện nay của Viện là  6 người (2 chính nhiệm và 4 kiêm nhiệm), trong đó có 2 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 1 cử nhân và 1 trung cấp. Viện có 12 cộng tác viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ,  chuyên viên tư vấn, chuyên gia đánh giá chất lượng của các tổ chức tham gia outsourching.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm liên hệ theo địa chỉ như sau:

Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng
Địa chỉ  :   72 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại  :   (08) 36060959, 39382368, 39382383         Fax: (08) 39382368
Mã số thuế : 0307904220
Số tài khoản: 200014851218830 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở GD1
Viện trưởng: TS. Ngô Văn Nhơn
ĐTDĐ: 0903 815243
Email: vqa.hcm@gmail.com  ngovannhon@vietnamquality.org.vn
Website:  www.vietnamquality.org.vn