Thông báo của hội

Thông báo gia hạn lần cuối nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore


TP.HCM, ngày 08 tháng 3 năm 2014
 
THÔNG BÁO GIA HẠN LẦN CUỐI NỘP BÀI ABSTRACT
ANQ Congress 2014 Singapore

ANQ vừa gửi Thông báo gia hạn lần cuối (Final extension of deadlines for submission of abstracts for ANQ Congress 2014) thời gian nộp abstract đến ngày 31-3-2014 do yêu cầu của nhiều quốc gia chưa gửi bài kịp. Đây là cơ hội tốt cho các hội viên, các tác giả nào muốn gửi bài tham dự tiếp. Bài xin gửi về Hội chất lượng TP.HCM qua email: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 25-3-2014 để Hội sơ tuyển sau đó sẽ gửi qua ANQ đúng thời hạn quy định.
Tham khảo 2 mẫu đính kèm để thực hiện Abstract submission form và Abtract

Tính đến ngày 08-3-2014, Hội chất lượng TP.HCM đã tiếp nhận được tổng cộng 14 tóm tắt (AbstractAbstract Submission Form) của 25 tác giả và đồng tác giả trong nước, đặc biệt trong đó có 4 bài của sinh viên. Sau khi thẩm định ở Việt Nam, Hội đã gửi 14 abstract qua Ban tổ chức Hội nghị Chất lượng châu Á năm 2014 Singapore (ANQ Congress 2014 Singapore) bao gồm 9 bài đăng ký ORAL và  5 bài đăng ký POSTER (Xem danh sách đính kèm).

Các abstract sẽ đươc Hội đồng thẩm định ANQ xem xét và lần lươt gửi thông báo xác nhận đã tiếp nhận abstract đến đia chỉ email của từng tác giả và đồng tác giả (nếu có).
Chú ý: Các tác giả không trả lời lại email qua ANQ.

Dự kiến đến ngày 25-5-2014, ANQ sẽ gửi thông báo kết quả “CHẤP NHẬN” hoặc  “KHÔNG CHẤP NHẬN”  đến các tác giả có bài đã gửi. Nếu bài được chấp nhận, các tác giả có thời gian 01 tháng để viết bài toàn văn (Full Paper) kèm theo phiếu đăng ký tham dự hội nghị (Registration Form) và hạn chót nộp cho Hội là 20-5-2014 để Hội tập họp gửi qua ANQ trước ngày 25-4-2014.

Trong quá trình chờ đợi kết quả duyệt bài, cần tìm hiểu thêm thông tin, các tác giả có thể truy cập vào website ANQ Congress 2014 Singapore:  https://anq2014.org
Muốn tìm hiểu về quá trình xem xét abstract của mình, các tác giả có thể truy cập vào Hệ thống Quản lý Tham chiếu (Conference Management System) ở https://www.e-link.com.sg/anq2014/login.asp bằng cách nhập Login ID và Password mà ANQ đã cung cấp qua email cho từng tác giả.
Hoăc các tác giả có thể gửi email đến Hội chất lượng TP.HCM để trao đổi thêm thông tin qua  vqa.hcm@gmail.com hoặc gọi di động: 0903815243 (Dr. Nhơn) và truy cập vào website của Hội: www.vietnamquality.org.vn

Trân trọng thông báo.

Chủ tịch Hội chất lượng TP. HCM
TS. Ngô Văn Nhơn

VQAH Abstract Review Result for ANQ Congress 2014 Singapore Notice revised 08032014
Abstract (sample)
Abstract Submission Form (sample)
Final Extension of deadlines for submission of abstracts for ANQ Congres