Thông báo của hội

Thông báo hạn cuối nộp bài abstract ANQ Congress 2014 Singapore: 29-3-2014

TP.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO HẠN CUỐI NỘP BÀI ABSTRACT: 29-3-2014
ANQ Congress 2014 Singapore

ANQ đã Thông báo gia hạn lần cuối (Final extension of deadlines for submission of abstracts for ANQ Congress 2014) thời gian nộp abstract đến ngày 31-3-2014 do yêu cầu của nhiều quốc gia chưa gửi bài kịp. Đây là cơ hội tốt cho các hội viên, các tác giả nào muốn gửi bài tham dự tiếp. Bài xin gửi về Hội chất lượng TP.HCM qua email: vqa.hcm@gmail.com
trước ngày 29-3-2014 để Hội sơ tuyển sau đó sẽ gửi qua ANQ đúng thời hạn quy định.
Tham khảo 2 mẫu đính kèm để thực hiện Abstract submission formAbtract

Tính đến ngày 23-3-2014, Hội chất lượng TP.HCM đã tiếp nhận được tổng cộng 15 bài  (Abstract và Abstract Submission Form) của 26 tác giả/đồng tác giả trong nước, đặc biệt trong đó có 4 bài của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Sau khi thẩm định ở Việt Nam, Hội đã gửi tất cả 15 abstract qua Ban tổ chức Hội nghị Chất lượng châu Á năm 2014 Singapore (ANQ Congress 2014 Singapore) bao gồm 10 bài đăng ký ORAL và  5 bài đăng ký POSTER (Xem danh sách đính kèm).

Các abstract sẽ được Hội đồng thẩm định ANQ xem xét và gửi thông báo xác nhận đã tiếp nhận abstract đến đia chỉ email của từng tác giả và đồng tác giả (nếu có).
Chú ý: Các tác giả không cần reply email cho ANQ.

Dự kiến đến ngày 25-4-2014, ANQ sẽ gửi thông báo kết quả “CHẤP NHẬN” hoặc  “KHÔNG CHẤP NHẬN”  đến các tác giả có bài đã gửi. Nếu bài được chấp nhận, các tác giả có thời gian khoãng 01 tháng để viết bài toàn văn (Full Paper) kèm theo phiếu đăng ký tham dự hội nghị (Registration Form) và hạn chót nộp cho Hội là 20-5-2014 để Hội tập họp gửi qua ANQ trước ngày 25-5-2014.

Trong quá trình chờ đợi kết quả duyệt bài, muốn tìm hiểu về quá trình xem xét abstract của mình, các tác giả có thể truy cập vào Hệ thống Quản lý Tham chiếu (Conference Management System) ở https://www.e-link.com.sg/anq2014/login.asp bằng cách nhập Login ID và Password mà ANQ đã cung cấp qua email cho từng tác giả.

Cần tìm hiểu thêm thông tin, các tác giả có thể truy cập vào website ANQ Congress 2014 Singapore:  https://anq2014.org hoặc gửi email đến Hội chất lượng TP.HCM để trao đổi thêm thông tin qua  vqa.hcm@gmail.com hoặc gọi di động: 0903815243 (Dr. Nhơn) và truy cập website của Hội: www.vietnamquality.org.vn

Trân trọng thông báo.

Chủ tịch Hội chất lượng TP. HCM
TS. Ngô Văn Nhơn