Hội viên cá nhân

HỘI VIÊN CÁ NHÂN (INDIVIDUAL MEMBERS)
Cập nhật đến 31-12-2017

 Mã số

Họ và tên

Cơ quan đang công tác

01/CN

Lê Chánh Đạo

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

02/CN

Hà Mỹ Dung

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

03/CN

Nguyễn Thị Hợp

Công ty TNHH Công nghiệp  Hợp Phát

04/CN

Hồ Tấn Sính

Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM (HUFLIT)

05/CN

Nguyễn Nam Bắc

Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở 2)

06/CN

Đỗ Thị Ngọc

Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường Đại học Thương mại

07/CN

Nguyễn Anh Dũng

Công ty TNHH Kết Đoàn

08/CN

Phan Qúy Nam

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

09/CN

Lê Văn Chấn

Cựu chuyên viên Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

10/CN

Trần Văn Chỉ

VPLS. Trần Văn Chỉ

11/CN

Lê Văn Toàn

Cựu Đai diện Lãnh đạo về Chất lượng, Công ty Thiết bi điện Việt Nam (EMIC)

12/CN

Ngô Phúc Hạnh

Học viện chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13/CN

Văn Thiện Dũng

Nguyên Phó Giám đốc Công ty VNINASUN

14/CN

Lê Thị Mỹ 

Nguyên Phóng viên Báo Người Tiêu dùng

15/CN

Nguyễn Thanh Tùng

CEO- Hệ thống Trường Tuệ Đức (PATHWAY) 

16/CN Nguyễn Văn Thanh Nguyên Giám đốc CN Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tại TP.HCM
17/CN Lê Hoàng Quốc Tuấn Nguyên Trưởng Ban Thông tin Thương mại - CN Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tại TP.HCM
18/CN Trương Minh Tùy Luật sư -Công ty Luật TNHH Đại Việt Luật

гис-технологии
ткани для вышивания