Tin tức Tin tức chung

06 DỰ ĐOÁN CHO ESG TRONG 2024

Khi ESG đột phá trở thành xu hướng phổ biến bất chấp những thách thức mà nó phải đối mặt, đây là một số dự đoán cho năm 2024 về những gì chúng ta có thể thấy trong lĩnh vực này

 


Năm nay, 2024, sẽ là năm mà các công ty bắt đầu thực hiện nghiêm túc các hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), chứng minh một lần và mãi mãi rằng ESG vẫn tồn tại. Mặc dù đúng là xu hướng này bắt đầu xuất phát từ nhu cầu tuân thủ các quy định và quản lý rủi ro, nhưng đến năm nay, các công ty về cơ bản sẽ đại tu lại cơ cấu kinh doanh của mình.
Các vấn đề ESG sẽ chuyển từ vai trò bổ sung tùy chọn sang các yếu tố không thể thiếu trong chiến lược công ty, cần thiết để tạo ra giá trị bền vững.
Dưới đây là sáu trong số những cách quan trọng nhất mà ESG sẽ đóng vai trò có tác động vào năm 2024:

1. ESG nhận được sự yêu thích
Vào năm 2024, tính bền vững sẽ ăn sâu vào nền tảng tài chính của các công ty. Theo PwC , gần 1/3 số CFO đang xem xét tác động tiềm tàng của các kịch bản biến đổi khí hậu đối với kết quả tài chính vào năm 2023.
Thật vậy, việc các chuyên gia tài chính xem xét tính bền vững trong việc định giá tài sản hữu hình cũng như định giá lợi thế thương mại và các tài sản vô hình khác là một số cách mà việc tích hợp ESG đã diễn ra.
Ngoài ra, ngày càng có nhiều tổ chức tạo ra các vị trí kiểm soát viên ESG , một vai trò giám sát và quản lý việc tích hợp các vấn đề ESG vào hoạt động của tổ chức và các giao thức báo cáo tài chính.
Sự kết hợp giữa tính bền vững, tài chính và chiến lược kinh doanh phản ánh sự thừa nhận ngày càng tăng rằng tính bền vững và ổn định tài chính không phải là những mục tiêu đối lập mà về cơ bản gắn bó với nhau.
Do đó, sự tích hợp chặt chẽ hơn giữa tài chính và tính bền vững sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực CFO, kiểm soát viên tài chính cũng như các chuyên gia kế toán và tài chính doanh nghiệp.

2. ESG chuyển sang chế độ riêng tư
Báo cáo bền vững sẽ mở rộng để bao gồm các công ty tư nhân , yêu cầu các công ty báo cáo giám sát tất cả lượng phát thải gián tiếp xảy ra trong toàn bộ chuỗi cung ứng và giữa các nhà cung cấp bên thứ ba, đặc biệt là do các quy định của Liên minh Châu Âu.
Điều này có nghĩa là bất kể việc tiết lộ công khai ra sao, các công ty tư nhân thuộc mọi quy mô cung cấp cho các tập đoàn công hoặc tư nhân lớn có thể sẽ cần phải bắt đầu hoặc cải tiến các phương pháp tính toán khí nhà kính của mình.
Các yêu cầu thúc đẩy những chuyển đổi đáng kể trên tất cả các lĩnh vực, vì mọi công ty trong một lĩnh vực đều cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn do những công ty lớn nhất trong ngành của họ đặt ra. Ví dụ, các đối tác quản lý của các công ty luật lần đầu tiên đã bắt đầu đề cập đến nhu cầu tính toán lượng khí thải carbon của họ.

3. Môi trường chính trị xung quanh ESG sẽ vẫn được duy trì
Giống như trong suốt năm 2023, ESG sẽ vẫn là một chủ đề mang tính “đảng phái” trong năm tới.
Các công ty sẽ cần phải thận trọng về cách họ thảo luận về tính bền vững bên ngoài trong bối cảnh các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội cũng như kỳ vọng về việc gia tăng luật ủng hộ và chống ESG ở Hoa Kỳ cũng như sau khi 50 quốc gia và cơ quan khu vực tổ chức bầu cử vào năm 2024.
Có một số giải pháp tiềm năng dành cho các công ty về cách tiếp cận những quan chức có quan điểm ủng hộ và phản đối ESG phân cực, bao gồm việc sử dụng bản đồ các bên liên quan về các vấn đề gây chia rẽ và tập trung vào (hoặc thậm chí đổi thương hiệu) các sáng kiến cá nhân nằm dưới chiếc ô ESG có thể ít phân cực hơn thuật ngữ ESG .

4. Đa dạng sinh học sẽ nổi lên như một chủ đề chính thống của ESG
Trong khi chủ đề về mất đa dạng sinh học đang được chú ý vào năm ngoái thì xu hướng đó vẫn tiếp tục. Thật vậy, thiên nhiên và việc sử dụng đất đã được đưa vào mục tiêu phá rừng toàn cầu vào năm 2030 tại hội nghị môi trường toàn cầu Cop28 vào tháng 12.
Ngoài ra, các quỹ đầu tư tập trung vào đa dạng sinh học và thiên nhiên đang tăng nhanh về số lượng và tài sản, bằng chứng là tài sản được quản lý trong các quỹ châu Âu dành riêng cho đa dạng sinh học đã tăng gấp 4 lần .
Hơn nữa, Lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến thiên nhiên (TNFD), đã hoàn thiện các khuyến nghị công bố thông tin vào tháng 9, đã nhấn mạnh sự phụ thuộc, tác động, rủi ro và cơ hội ngày càng tăng liên quan đến thiên nhiên được điều chỉnh xung quanh bốn trụ cột.
Hiện nay, nhiều chính phủ đang xem xét áp dụng các tiêu chuẩn này để phù hợp với các khuôn khổ và tiêu chuẩn khác nhằm hỗ trợ hoạt động báo cáo của công ty. Vào năm 2024, nhiều chính phủ có thể sẽ làm theo.

5. Chuỗi cung ứng ở trung tâm chữ “E” và “S ”
Một số luật gần đây bắt buộc phải báo cáo bao gồm các luật mới ở Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu , kết hợp với kỳ vọng ngày càng tăng của các bên liên quan – đang thúc đẩy các công ty ưu tiên tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có đạo đức, tuân thủ các tiêu chuẩn lao động công bằng và các sáng kiến nhằm giảm thiệt hại về môi trường trên toàn bộ chuỗi cung ứng.
Trên thực tế, chuỗi cung ứng là nơi giao thoa giữa các mối quan tâm về môi trường và xã hội đang hình thành, một sự phát triển có khả năng tăng tốc vào năm 2024. Thật vậy, một quy định khác đang chờ xử lý của EU – Chỉ thị Thẩm định về Tính bền vững của Doanh nghiệp – nếu được thông qua, sẽ yêu cầu EU và các nước
Các công ty EU tiến hành thẩm định về môi trường và nhân quyền trong toàn bộ hoạt động, công ty con và chuỗi cung ứng của họ.
Trong năm tới, chúng ta có thể thấy sự tích hợp các bộ phận môi trường và xã hội của ESG – E và S – hội tụ về cách chuỗi cung ứng của công ty có thể tác động đến cả nước và thiên nhiên do TNFD đưa vào báo cáo liên quan đến thiên nhiên liên quan đến nước. cả chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn.

6. Tăng tính phức tạp của các yêu cầu greenwashing
Tiến tới năm 2024 và hơn thế nữa, khái niệm greenwashing – một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ những nỗ lực và tiết lộ về tính bền vững không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm của các tập đoàn – dự kiến sẽ được xác định rõ ràng hơn về mặt pháp lý và mang lại những hậu quả nặng nề hơn.
Greenwashing mang theo những rủi ro về uy tín, quy định và kiện tụng; và không có định nghĩa pháp lý nhất quán, khái niệm “rửa xanh” sẽ khác nhau tùy theo sản phẩm, dịch vụ, cơ quan quản lý và khu vực pháp lý.
Trong khi đó, EU đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xóa bỏ “rửa xanh” , bao gồm việc phát triển các quy định mới được thiết kế để hạn chế quảng cáo sai sự thật và cung cấp cho người tiêu dùng thông tin nâng cao về sản phẩm.
Vào năm 2024, các doanh nghiệp dự kiến sẽ áp dụng các tiêu chí ESG không chỉ để tuân thủ hoặc quản lý rủi ro mà còn là cơ hội để chuyển đổi căn bản mô hình kinh doanh của họ với sự hiểu biết và chấp nhận đầy đủ nhu cầu giải quyết các rủi ro bên ngoài ngày càng phức tạp có thể xảy ra đồng thời.
Sự thay đổi này sẽ tạo ra sự sửa đổi toàn diện về quy trình thiết kế, chiến lược mua sắm, quản lý tài chính cũng như các hoạt động tiếp thị và truyền thông đối với một số vấn đề liên quan đến ESG, nhưng những người phản đối vẫn sẽ lên tiếng.
Đồng thời, ESG sẽ chuyển từ vai trò là yếu tố ngoại vi sang vai trò trung tâm trong chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty.