Thông báo của hội

Chương trình hội thảo đào tạo “Quản lý chuỗi cung ứng mặt hàng nguyên liệu thực phẩm của Việt Nam phục vụ xuất khẩu sang thị trường EU”

THÔNG BÁO
  Chương trình hội thảo đào tạo “Quản lý chuỗi cung ứng mặt hàng nguyên liệu thực phẩm của Việt Nam phục vụ xuất khẩu sang thị trường EU”

Kính gửi: Quý hội viên Hội chất lượng TP.HCM (VQAH)

Cục XTTM-Bộ Công Thương (VIETRADE) phối hợp với CBI (Tổ chức Hổ trợ Nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Bộ Ngoại giao Hà Lan) tổ chức chương trình hội thảo đào tạo “Quản lý chuỗi cung ứng mặt hàng nguyên liệu thực phẩm của Việt Nam phục vụ xuất khẩu sang thị trường EU” tại Hà Nội trong 2 ngày 25&26/9/2014 và tại TP.HCM trong 2 ngày 29&30/9/2014.

VQAH kính thông báo đến Quý hội viên có liên quan đến lĩnh vực và ngành hàng này để đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đăng ký của VIETRADE (file đính kèm) trước ngày 22/9 (Hà Nội) hoặc trước ngày 28/9 (TP.HCM).

Để thuận tiện cho việc hổ trợ và quản lý hoạt động hội viên, Quý hội viên khi gửi phiếu đăng ký cho VIETRADE, vui lòng báo tin qua số DĐ: 0903815243 cho Dr. Nhơn (nếu gửi phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc fax) hoặc CC đến địa chỉ email của hội: vqa.hcm@gmail.com (nếu gửi phiếu đăng ký qua email).

Trân trọng.
TS. Ngô Văn Nhơn
Chủ tịch, VQAH
 
ĐÍNH KÈM:
Thư của VQAH gửi Hội viên
Công văn mời của VIETRADE
AGENDA
Phiếu đăng ký