Tin tức chung

COMBO CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ LỢI ÍCH MÀ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Phần 1: Giới thiệu chung

Bài viết được thực hiện bởi Chuyên gia Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng Thạc sỹ Quản trị chất lượng Nguyễn Minh Tuấn

***

 1. TCVN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)

TCVN ISO 9001:2016 tương đương với ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008), là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (QMS: Quality Management System) hàng đầu thế giới, nhằm giúp các tổ chức đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Các yêu cầu của ISO 9001:2015 được tổ chức thành nhiều điều khoản bao gồm các khía cạnh khác nhau của quản lý chất lượng, từ bối cảnh của tổ chức và sự lãnh đạo đến hoạch định, hỗ trợ, điều hành, đánh giá kết quả và cải tiến.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được phát triển bởi Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 176, chuyên về Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng trong Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO: International Organization for Standardization). Ủy ban này chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tiêu chuẩn ISO 9000, bao gồm ISO 9001 là tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng.

Các giai đoạn phát triển các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

 • ISO 9000-1/2/3:1987 – Được điều chỉnh từ loạt tiêu chuẩn BS 5750 của BSI, tiêu chuẩn này tập trung chủ yếu vào việc tuân thủ các quy trình đã được lập thành văn bản.
 • ISO 9001:1994 – Nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng thông qua các hành động phòng ngừa, yêu cầu lập hồ sơ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
 • ISO 9001:2000 – Đưa ra cách tiếp cận theo quá trình để quản lý chất lượng, kết hợp chu trình Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động cải tiến (PDCA: Plan – Do – Check – Act).
 • ISO 9001:2008 – Tập trung vào việc nâng cao tính rõ ràng và nhất quán của cách tiếp cận theo quá trình và tư duy rủi ro đối với quản lý chất lượng.
 • ISO 9001:2015 – Đã bổ sung cơ cấu mới, tầm quan trọng của bối cảnh tổ chức và tập trung cao độ vào quản lý rủi ro và cơ hội, tích hợp với các quá trình kinh doanh.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm một số tiêu chuẩn hướng dẫn việc tạo lập và thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả:

 1. ISO 9000: Cung cấp các nguyên tắc cơ bản và từ vựng được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000.
 2. ISO 9001: Chỉ định các yêu cầu đối với QMS và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn có thể được chứng nhận.
 3. ISO 9004: Tập trung vào cách làm cho hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả và hiệu quả hơn.
 4. ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, đưa ra lời khuyên về việc thực hiện và quản lý các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Việc triển khai tiêu chuẩn ISO 9001 có thể mang lại lợi ích đáng kể cho tổ chức bằng cách:

 • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua quản lý chất lượng hiệu quả.
 • Cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để quản lý các quá trình của tổ chức bạn.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách giảm lãng phí và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực.
 • Tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế vì nhiều khách hàng và ngành công nghiệp yêu cầu chứng nhận ISO 9001.

ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng được công nhận trên toàn cầu, mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức thực hiện tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, giống như bất kỳ hệ thống nào, nó cũng có một số nhược điểm tiềm ẩn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của tổ chức. Dưới đây là bảng phân tích về ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001.

Ưu điểm:

 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả: ISO 9001 giúp các tổ chức hợp lý hóa các quá trình và hệ thống của mình, điều này thường dẫn đến cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm. Tiêu chuẩn này yêu cầu các tổ chức xác định và tuân theo một bộ quy trình rõ ràng nhằm đạt được hiệu suất hoạt động hiệu quả.
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng: Bằng cách tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, ISO 9001 có thể dẫn đến hoạt động kinh doanh lặp lại và tỷ lệ giữ chân khách hàng cao hơn. Trọng tâm này giúp xây dựng cơ sở khách hàng trung thành và nâng cao danh tiếng trên thị trường của doanh nghiệp.
 • Cải thiện sự gắn kết của nhân viên: Tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu truyền đạt rõ ràng về vai trò và trách nhiệm. Nó thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên được cải thiện bằng cách thu hút nhân viên tham gia cải tiến quá trình, điều này có thể nâng cao tinh thần và sự hài lòng trong công việc.
 • Tiếp cận thị trường mới: Nhiều tổ chức yêu cầu nhà cung cấp của họ phải được chứng nhận ISO 9001. Do đó, chứng nhận có thể mở ra những cơ hội thị trường mới, cả trong nước và quốc tế, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu.
 • Tính nhất quán của quá trình: Bằng cách xác định rõ ràng các quá trình, ISO 9001 làm giảm sự khác biệt trong việc thực hiện quá trình, dẫn đến kết quả có thể dự đoán được nhiều hơn. Sự nhất quán này giúp duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao trong toàn tổ chức.
 • Cải tiến liên tục: ISO 9001 thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục trong tổ chức thông qua đánh giá thường xuyên và xem xét quá trình. Điều này giúp nhận diện nhất quán các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các giải pháp.

Nhược điểm:

 • Chi phí: Việc thiết lập, duy trì và đánh giá ban đầu hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ ISO 9001 có thể tốn kém. Điều này bao gồm đào tạo nhân viên, cập nhật thiết bị và phần mềm cũng như thuê chuyên gia tư vấn hoặc đánh giá viên.
 • Cần nhiều nguồn lực: Việc triển khai hệ thống ISO 9001 có thể tốn nhiều nguồn lực, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ. Thời gian và nỗ lực cần thiết để ghi lại các quá trình, đào tạo nhân viên và tiến hành đánh giá nội bộ có thể gây căng thẳng cho các nguồn lực hạn chế.
 • Quan liêu: Đối với một số tổ chức, nhu cầu ghi chép và tiêu chuẩn hóa tất cả các quá trình có thể dẫn đến sự gia tăng tình trạng quan liêu. Việc quá chú trọng vào tài liệu đôi khi có thể cản trở tính sáng tạo và tính linh hoạt, có khả năng làm chậm quá trình ra quyết định.
 • Tính cứng nhắc: Một số nhà phê bình cho rằng ISO 9001 có thể áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc có thể không phù hợp với tính chất năng động của một số ngành công nghiệp sáng tạo và đổi mới trong đó tính linh hoạt là rất quan trọng.
 • Tính tự mãn: Có nguy cơ việc đạt được chứng nhận có thể dẫn đến sự tự mãn trong nhân viên, những người có thể coi chứng nhận ISO 9001 là mục tiêu cuối cùng thay vì là bước đệm để hướng tới cải tiến liên tục.
 • Hiểu sai về mục đích: Đôi khi, ISO 9001 có thể được coi chỉ là một yêu cầu để kinh doanh hơn là một công cụ để cải thiện hoạt động kinh doanh. Điều này có thể dẫn đến tâm lý “hộp đánh dấu”, trong đó trọng tâm chỉ là đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn thay vì sử dụng hệ thống để thúc đẩy cải tiến chất lượng thực tế.

Bất chấp những nhược điểm này, lợi ích của ISO 9001 thường lớn hơn những hạn chế, đặc biệt là về lâu dài. Các tổ chức xem xét chứng nhận ISO 9001 nên đánh giá cả lợi ích và thách thức tiềm ẩn khi chúng liên quan đến bối cảnh hoạt động cụ thể và mục tiêu chiến lược của mình.

Lời khuyên cần thiết cho các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Để triển khai thành công ISO 9001, các tổ chức nên:

 1. Cam kết đầy đủ từ lãnh đạo cao nhất để đảm bảo đủ nguồn lực và sự lãnh đạo.
 2. Tập trung vào việc hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhất quán.
 3. Thu hút cả nhóm bằng cách truyền đạt lợi ích và thu hút họ tham gia vào quá trình phát triển.
 4. Duy trì cải tiến liên tục làm mục tiêu cốt lõi, sử dụng phản hồi và số liệu hiệu suất để cố gắng đạt được các quá trình và kết quả tốt hơn.

Với sự hiểu biết rõ ràng về cấu trúc, yêu cầu và lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các tổ chức có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc triển khai và chứng nhận, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của mình.

Các bước thực hiện ISO 9001

Việc thực hiện ISO 9001 thường bao gồm:

 1. Tiến hành đánh giá tình trạng ban đầu và phân tích khoảng cách (Lổ hỗng) các hoạt động của Tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 2. Xây dựng kế hoạch thực hiện.
 3. Đào tạo và thu hút nhân viên ở mọi cấp.
 4. Thiết kế và lập tài liệu hệ thống quản lý chất lượng.
 5. Triển khai hệ thống mới được thiết kế.
 6. Kiểm tra và xem xét hệ thống.
 7. Nhận được chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận được công nhận.

 

 1. HACCP

***

HACCP, hay (Hazard Analysis and Critical Control Points: Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn), là một phương pháp phòng ngừa đối với an toàn thực phẩm nhằm xác định các mối nguy vật lý, hóa học và sinh học trong quá trình sản xuất có thể khiến thành phẩm không an toàn. Nó thiết kế các biện pháp đo lường để giảm thiểu những rủi ro này đến mức an toàn. Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều điều khoản khác nhau trình bày chi tiết các quy trình phân tích mối nguy, thiết lập các điểm kiểm soát tới hạn (CCP), các giới hạn tới hạn và các hệ thống cần thiết để giám sát và thẩm tra.

Các giai đoạn phát triển:

Tiêu chuẩn HACCP đã phát triển qua nhiều lần lặp lại, ban đầu được phát triển vào những năm 1960 dành cho thực phẩm sản xuất cho các sứ mệnh không gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêu dùng thực phẩm cho các phi hành gia. Các phiên bản đã được mở rộng và thích ứng với sản xuất thực phẩm nói chung và liên tục được cải tiến để giải quyết các mối lo ngại mới nổi về an toàn thực phẩm và tiến bộ công nghệ. Mỗi phiên bản nhấn mạnh đến việc cải thiện tính rõ ràng, khả năng sử dụng và tích hợp với các hệ thống quản lý chất lượng khác, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc hơn về quản lý an toàn thực phẩm trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, bao gồm tăng cường đáng kể an toàn thực phẩm, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, cải thiện niềm tin của khách hàng và giảm rủi ro ô nhiễm. Các tổ chức sử dụng HACCP có thể dự đoán tốt hơn các mối nguy tiềm ẩn về an toàn thực phẩm và ngăn chặn chúng trước khi chúng gây hại, điều này cuối cùng sẽ hỗ trợ danh tiếng và hiệu quả tài chính của họ.

Ưu điểm và nhược điểm của tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Ưu điểm:

 • Giảm mối nguy xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.
 • Giảm lãng phí và thu hồi sản phẩm.
 • Tăng cường sự tin cậy và hài lòng của khách hàng.
 • Cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý an toàn thực phẩm.

Nhược điểm:

 • Có thể tốn nhiều nguồn lực để thực hiện và duy trì.
 • Yêu cầu đào tạo và cập nhật liên tục.
 • Có khả năng phức tạp để tích hợp với các hệ thống quản lý khác, đặc biệt là trong các hoạt động nhỏ hơn.

Nhìn chung, mặc dù việc thực hiện các tiêu chuẩn HACCP đòi hỏi nhiều nỗ lực và nguồn lực nhưng lợi ích lại vượt xa những thách thức, mang lại những biện pháp bảo vệ quan trọng về an toàn thực phẩm và nâng cao hoạt động kinh doanh.

Lời khuyên cần thiết cho các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Các tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều được đào tạo đầy đủ và hiểu rõ vai trò của họ trong kế hoạch HACCP. Việc thường xuyên xem xét và cập nhật kế hoạch HACCP là rất quan trọng khi các thành phần, quá trình và yêu cầu tuân thủ thay đổi. Luôn cập nhật thông tin về các mối nguy và công nghệ kiểm soát mới cũng rất quan trọng để duy trì hệ thống HACCP hiệu quả.

Các bước thực hiện HACCP

Việc triển khai HACCP tuân theo một quá trình có cấu trúc bao gồm một số bước chính:

 1. Tiến hành phân tích mối nguy để xác định các mối nguy tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình sản xuất thực phẩm.
 2. Xác định các Điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Control Points) nơi có thể áp dụng biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mọi mối nguy về an toàn thực phẩm.
 3. Thiết lập các giới hạn tới hạn cho các biện pháp phòng ngừa liên quan đến mỗi CCP.
 4. Xây dựng các quy trình giám sát để đảm bảo mỗi CCP nằm trong giới hạn tới hạn đã được thiết lập.
 5. Thực hiện các hành động khắc phục khi việc giám sát cho thấy CCP không được kiểm soát.
 6. Thiết lập các quy trình thẩm tra để xác nhận rằng hệ thống HACCP đang hoạt động hiệu quả.
 7. Ghi lại mọi thứ từ thủ tục đến hành động được thực hiện, điều này rất cần thiết cho việc thẩm tra hệ thống HACCP.

 

 • Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

TCVN ISO 22000:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 22000:2018. Tiêu chuẩn chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 19/06/2018 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2005). Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS: Food Safety Management System), trong đó tổ chức trong chuỗi thực phẩm cần chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn tại thời điểm con người tiêu dùng. Tiêu chuẩn tuân theo Cấu trúc bậc cao (HLS: High-Level Structure), làm cho nó tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác. ISO 22000:2018 được cấu trúc thành mười điều khoản bao gồm phạm vi, tài liệu tham khảo quy chuẩn, thuật ngữ và định nghĩa, bối cảnh của tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ, vận hành, đánh giá hiệu suất và cải tiến, mỗi điều khoản cung cấp các yếu tố thiết yếu để duy trì một FSMS mạnh mẽ.

Tiêu chuẩn này được biên soạn bởi Ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, Tiểu ban SC 17, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Các giai đoạn phát triển các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 22000:

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005, tập trung vào việc tích hợp các nguyên tắc của hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và các bước ứng dụng do Ủy ban Codex Alimentarius phát triển. ISO 22000:2018 là phiên bản mới nhất, nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên rủi ro và giới thiệu một cấu trúc mới để tăng cường sự liên kết với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác. Bản sửa đổi này đảm bảo rằng tiêu chuẩn vẫn được cập nhật với các yêu cầu và thực hành an toàn thực phẩm hiện hành.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000:

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm một số tiêu chuẩn cung cấp hỗ trợ và chi tiết bổ sung cho các khía cạnh cụ thể của quản lý an toàn thực phẩm:

 

 1. ISO 22000:2018 – yêu cầu chi tiết tiêu chuẩn cốt lõi cho FSMS.
 2. ISO 22002-1 – Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm.
 3. ISO 22002-4 – Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm trong sản xuất bao bì thực phẩm.
 4. ISO/TS 22002-2 – Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phục vụ ăn uống.
 5. ISO/TS 22002-3 – Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Chăn nuôi.

 

Mỗi tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn này nhằm mục đích giải quyết và tiêu chuẩn hóa các phần cụ thể của chuỗi cung ứng và sản xuất thực phẩm, đảm bảo bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực khác nhau của ngành.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:

Việc triển khai ISO 22000 mang lại nhiều lợi ích bao gồm nâng cao an toàn thực phẩm, cải thiện niềm tin của người tiêu dùng, giảm lãng phí, tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế. Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn này có thể quản lý rủi ro an toàn thực phẩm một cách hiệu quả và đảm bảo chất lượng cũng như an toàn cho các sản phẩm thực phẩm của họ trên toàn cầu.

Những ưu điểm và nhược điểm của tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:

Ưu điểm:

 • Nâng cao hiệu quả an toàn thực phẩm.
 • Cải thiện niềm tin của các bên liên quan và khách hàng.
 • Quản lý có hệ thống các chương trình tiên quyết.
 • Tăng hiệu quả và có khả năng giảm chi phí thông qua các nguồn lực được tối ưu hóa.

Nhược điểm:

 • Việc triển khai ban đầu có thể tốn nhiều nguồn lực.
 • Yêu cầu cam kết và giám sát liên tục để duy trì hệ thống.
 • Có thể là thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc đáp ứng mọi yêu cầu nếu không có sự hỗ trợ đáng kể.

Bằng cách giải quyết các yếu tố này, ISO 22000:2018 đảm bảo cách tiếp cận linh hoạt, toàn diện để quản lý an toàn thực phẩm, áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức công nghiệp thực phẩm.

Lời khuyên cần thiết cho các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:

Các tổ chức nên:

 • Đảm bảo sự lãnh đạo mạnh mẽ và cam kết từ lãnh đạo cấp cao.
 • Truyền đạt rõ ràng trách nhiệm và vai trò về an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức.
 • Thu hút tất cả nhân viên thông qua đào tạo và phát triển năng lực.
 • Thường xuyên xem xét và cập nhật FSMS để thích ứng với những thay đổi trong môi trường an toàn thực phẩm hoặc cơ cấu tổ chức.

Các bước thực hiện ISO 22000:

Các bước thực hiện ISO 22000 bao gồm:

 1. Tiến hành phân tích khoảng cách ban đầu.
 2. Phát triển một kế hoạch dự án.
 3. Giáo dục và đào tạo và nhân viên.
 4. Thiết kế và lập tài liệu cho FSMS.
 5. Triển khai FSMS trong toàn tổ chức.
 6. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.
 7. Cải tiến liên tục dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi về hiệu suất.
 8. Nhận được chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận được công nhận.

 

 1. Tiêu chuẩn FSSC 22000 Phiên bản 6

Tiêu chuẩn FSSC 22000 cung cấp một khuôn khổ toàn diện để quản lý hiệu quả trách nhiệm an toàn thực phẩm của tổ chức. Được công nhận trên toàn cầu, nó được xây dựng dựa trên các Tiêu chuẩn ISO hiện có và tích hợp hoàn hảo với các hệ thống quản lý khác. Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều điều khoản nêu chi tiết các yêu cầu để thiết lập, triển khai và duy trì Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS: Food Safety Management System) mạnh mẽ. Các điều khoản này bao gồm mọi thứ, từ quản lý hệ thống đến kiểm soát mối nguy, đảm bảo cách tiếp cận có hệ thống đối với an toàn thực phẩm.

Các giai đoạn phát triển các phiên bản của tiêu chuẩn FSSC 22000:

Kể từ khi ra đời, tiêu chuẩn FSSC 22000 đã trải qua nhiều lần cập nhật để nâng cao tính rõ ràng, khả năng ứng dụng và sự phù hợp với các nguyên tắc quản lý quốc tế. Mỗi phiên bản đều nhằm mục đích giải quyết các mối lo ngại mới nổi về an toàn thực phẩm, tích hợp các tiến bộ công nghệ và kết hợp phản hồi của các bên liên quan. Ví dụ: Phiên bản 6 mang lại tính nhất quán cao hơn với các bản cập nhật ISO, nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên rủi ro và củng cố các điều kiện tiên quyết trong hoạt động.

Lợi ích của việc áp dụng Tiêu chuẩn FSSC 22000:

Các tổ chức triển khai Tiêu chuẩn FSSC 22000 có thể mong đợi việc tuân thủ quy định được nâng cao, quản lý rủi ro được cải thiện và tăng cường niềm tin của khách hàng đối với các biện pháp thực hành an toàn thực phẩm của mình. Ngoài ra, chứng nhận có thể tạo điều kiện tiếp cận thị trường, giảm chi phí sự cố an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Những ưu điểm và nhược điểm của tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22000:

Ưu điểm:

 • Sự công nhận quốc tế về chứng nhận, dẫn đến tăng cường niềm tin và khả năng tiếp cận thị trường.
 • Quản lý có hệ thống các rủi ro về an toàn thực phẩm và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan thông qua cam kết rõ ràng về an toàn thực phẩm.

 

Nhược điểm:

 • Việc triển khai ban đầu có thể tốn nhiều nguồn lực về thời gian, nhân sự và chi phí.
 • Yêu cầu cam kết và cập nhật liên tục để duy trì chứng nhận và giải quyết các thách thức mới về an toàn thực phẩm.

Lời khuyên cần thiết cho các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22000:

Các tổ chức nên duy trì cam kết cải tiến liên tục và đào tạo nhân viên, đảm bảo sự tham gia và hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao, đồng thời theo kịp các thay đổi trong các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Ngoài ra, việc tích hợp FSMS vào các hoạt động quản lý tổng thể có thể giúp điều chỉnh các mục tiêu và tối ưu hóa hiệu suất.

Các bước để triển khai FSSC 22000:

Việc thực hiện bao gồm một số bước chính:

 1. Tiến hành phân tích lỗ hổng để xác định mức độ tuân thủ hiện tại và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 2. Phát triển và ghi lại FSMS theo yêu cầu của FSSC 22000.
 3. Đào tạo nhân viên để triển khai và duy trì FSMS một cách hiệu quả.
 4. Thực hiện đánh giá nội bộ và hành động khắc phục.
 5. Trải qua quá trình kiểm tra chứng nhận được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận.

Việc triển khai FSSC 22000 Phiên bản 6 giúp các tổ chức không chỉ quản lý rủi ro về an toàn thực phẩm mà còn thể hiện cam kết của mình trong việc sản xuất thực phẩm an toàn, từ đó hỗ trợ niềm tin của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh doanh.