Thông báo của hội

Gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt (Abstract) Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014 (ANQ Congress Singapore 2014)

THÔNG BÁO
 
V/v:  Gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt (Abstract)
Hội nghị chất lượng châu Á năm 2014
(ANQ Congress Singapore 2014)

Kính gửi:  Quý Hội viên Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh
                  Quý doanh nghiệp, cơ quan, trường học và các bên quan tâm  

ANQ đã đồng ý gia hạn thời gian nộp bài tóm tắt do Việt Nam vừa có đợt nghỉ Tết dài ngày nên các đơn vị chưa chuẩn bị bài vỡ kịp.

Vậy Hội xin thông báo lại hạn chót nộp  abstract và abstract submission cho Hội là: 15/02/2014.

Đặc biệt, đối với khối trường học, rất mong quý hội viên triển khai, động viên và hướng dẫn cho sinh viên tham gia viết bài cùng với quý thầy cô để từng bước phát triển viêc tham gia nghiên  cứu khoa học của sinh viên Việt Nam. Tính đến nay,  Hội đã nhận được 4 bài abstract, trong đó có 2 bài của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

Rất mong tiếp nhận đươc bài của quý hội viên trước thời gian này.

Trân trọng.                                             

                                                                                                         TM.  HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH 
                                                                                                                                   CHỦ TỊCH  

                                                                                                                           TS. NGÔ VĂN NHƠN