Thông báo của hội

Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 2
Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á năm 2019
(ANQ Recognition for Excellence in Quality Practice Award 2019)
1. Mục đích của Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á (ARE-QP Award)
Giải thưởng này tên gọi đầy đủ là “Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á”, tên tiếng Anh là ANQ Recognition for Excellence in Quality Practice, tên viết tắt  là ARE-QP Award trao cho các tổ chức có hoạt động thực hành chất lượng xuất sắc, nổi bật ở các quốc gia châu Á.
Mục đích của ARE-QP Award là để chia sẻ thực hành tốt về chất lượng giữa các tổ chức trong khu vực châu Á. Phạm vi của giải thưởng là một số hoạt động trong tổ chức, chứ không phải là toàn bộ các  hoạt động của tổ chức. Hệ thống quản lý chất lượng, cách tiếp cận chất lượng, triết lý chất lượng  v.v…có thể là mục tiêu của ARE-QP Award.
7 tiêu chí của ARE-QP Award
(1) Tăng cường sự lãnh đạo cấp cao và tổ chức quản lý có hiệu lực và hiệu quả
(2) Tăng cường và hỗ trợ nâng cao chất lượng, chi phí,  chuyển giao, môi trường, an toàn, v.v….
(3) Hổ trợ tiêu chuẩn hóa và quản lý công việc hàng ngày để thực hiện có hiệu lực và hiệu quả
(4) Hổ trợ sản phẩm/dịch vụ  mới và phát triển công nghệ có hiệu lực và hiệu quả
(5) Thu thập, phân tích và áp dụng các thông tin chất lượng để mang lại hiệu lực và hiệu quả TQM.
(6) Triển khai hoạt động nhóm chất lượng và hệ thống giáo dục và đào tạo
(7) Những hoạt động  khác để thúc đẩy quản lý chất lượng toàn diện TQM
3 yêu cầu của ARE-QP Award
(a) Tính hiệu lực: Được thực hiện trong tổ chức và cải thiện hiệu suất.
(b) Tính đồng bộ: Được xây dựng như một hệ thống và cho phép cải thiện hiệu suất trong mọi tình huống tương tự.
(c) Tính sáng tạo: Đóng góp vào sự phát triển  quản lý chất lượng toàn diện  TQM do các sáng tạo của tổ chức.
2. Quy trình đề cữ
a.  Mỗi  tổ  chức  quốc  gia  thành  viên  ANQ (Ở  Việt  Nam  là  Hội  chất  lượng  TP.Hồ  Chí  Minh-VQAH) được quyền đề cử  một đến hai tổ chức (doanh nghiệp/trường học) được coi là điển hình của tổ chức quốc gia thành viên ANQ. Tổ chức (doanh nghiệp/trường học) nào có mối liên quan mật thiết với  tổ chức quốc gia thành viên ANQ không được khuyến khích đề cử tham gia xét chọn giải thưởng ARE-QP để đảm bảo tính minh bạch của việc công nhận.
b. Ủy ban ARE-QP xem xét và xác nhận các hoạt động của ứng cử viên. Khi cần thiết, các thành viên trong Ủy ban ARE-QP sẽ có chuyến khảo sát trực tiếp đến tổ chức (doanh nghiệp/trường học)  được đề cử.
c.  Đại diện của tổ  chức được đề cử sẽ  phải trình  bày  một báo  cáo  tại  Hội  nghị  Chất  lượng  châu  Á  2019  tại  thủ đô Bangkok, Thái Lan (ANQ Congress  2019 Bangkok),  ứng cử viên đạt yêu cầu sẽ được  trao Bằng chứng nhận Giải  thưởng ARE-QP năm 2019  tại Lễ bế mạc Hội  nghị  Chất  lượng  châu  Á  2019  vào ngày 24 tháng 10 năm 2019.
3. Quy trình xét chọn Giải thưởng ARE-QP Award 2019
a. Mỗi tổ chức quốc gia thành viên ANQ (VQAH) được đề cử một hoặc hai tổ chức (doanh nghiệp/trường học).  Các  tổ  chức  ở Việt  Nam muốn tham gia xét chọn phải gửi hồ sơ đến Hội  chất  lượng  TP.Hồ  Chí  Minh (VQAH) trước ngày 15/5/2019.
b. Hồ sơ đề cử từ VQAH phải được gửi tới Hội đồng Giải thưởng ARE-QP trước ngày 30/5/2019.  Tối đa hai đề  cử sẽ được chấp nhận cho từng  tổ chức  quốc gia thành  viên  ANQ.  Việc gửi  hồ  sơ  đề  cử  sớm  hơn thời gian deadline được  khuyến  khích.
c. Thông báo chấp nhận/không chấp nhận sẽ được thông báo vào ngày 15/7/2019.
d. Các phiên trình bày báo cáo Giải thưởng ARE-QP sẽ được tiến hành cùng lúc tại Hội nghị ANQ 2019.
e. Đại diện của tổ chức được đề cử sẽ có  20 phút báo cáo bao gồm cả Hỏi & Đáp (Q&A).
f. Tổ chức quốc gia thành viên ANQ đề cử ứng cữ viên ARE-QP cần hướng dẫn cách báo cáo để làm rõ việc thực hành chất lượng xuất sắc trong phần trình bày của ứng cử viên.

Danh sách các tổ chức Việt Nam đã đạt giải thưởng ARE-QP Award từ năm 2011 đến năm 2018

1. ANQ 2011 HCM City, Việt Nam Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX)
2. ANQ 2012 Hongkong Trường Đại học Sao Đỏ (Red Star)
3. ANQ 2014 Singapore Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)
4. ANQ 2014 Singapore Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI)
5. ANQ 2015 Taipei, Taiwan Công ty TNHH Liên doanh Organik Đà Lạt
6. ANQ 2015 Taipei, Taiwan Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH Một thành viên (Petrolimex Saigon)
7. ANQ 2016 Vladivostock, Nga Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Viễn Phú (Hoa Sua Foods)
8. ANQ 2017 Katmandu, Nepal Viện Kiểm định và Phát triển Chât lượng (IQAD)