Tin tức của hội

GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Sáng 5-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để tiến hành hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã tới dự hội nghị.
100% thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí với tờ trình, cử GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, ủy viện Bộ Chính trị, Phò Thủ tướng chính phủ  giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH) trân trọng chúc mừng hội viên cố vấn GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân luôn khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến cho đất nước trong cương vị mới với tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, góp sức làm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là đẩy mạnh mặt trận “Văn hóa chất lượng”  ở Việt Nam.

Chi tiết xem thêm ở đây.