Tin tức của hội

Hội thảo chuyên đề về “Giảm thiểu sai lỗi”

Nhằm hỗ trợ các tổ chức / doanh nghiệp cải tiến về nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, Trung tâm Năng suất Việt Nam khởi xướng và tổ chức Chương trình các hội thảo chuyên đề về “Chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng”.

Mục đích của chương trình là giúp các cán bộ chuyên trách của tổ chức / doanh nghiệp học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia và các doanh nghiệp có thực hành tốt nhất về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thông qua các hội thảo chuyên đề cho từng nội dung hiện đang gặp nhiều vướng mắc tại các tổ chức và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ của chương trình này, Hội thảo chuyên đề về “Giảm thiểu sai lỗi thông qua các hoạt động khắc phục & phòng ngừa” sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 1 năm 2007.

Trung tâm Năng suất Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Tổ chức đề cử cán bộ tham dự hội thảo trên.

Xin trân trọng cảm ơn

Nội dung chi tiết của Hội thảo:

Hội thảo chuyên đề: “GIẢM THIỂU SAI LỖI THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC & PHÒNG NGỪA”

GIỚI THIỆU CHUNG

Thực hiện các hành động khắc phục & phòng ngừa là một trong các yêu cầu cốt yếu của Hệ thống quản lý chất lượng nhằm loại trừ các nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hoặc đã xảy ra. Không một Hệ thống quản lý chất lượng nào là hoàn hảo, các tổ chức/doanh nghiệp cần phải xác định, khắc phục hoặc phòng ngừa được các vấn đề đối với hệ thống của mình thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra và các chương trình cải tiến…

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp cho thấy còn nhiều hạn chế trong việc triển khai các hoạt động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và đặc biệt là ứng dụng các công cụ kiểm soát để giảm thiểu sai lỗi.

Hội thảo “Giảm thiểu sai lỗi thông qua các hoạt động khắc phục & phòng ngừa” do Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức vào ngày 26/01/2007 sẽ là nơi các đại biểu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia và đại diện từ các tổ chức/doanh nghiệp có uy tín và thành công về công tác quản lý chất lượng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Lãnh đạo các tổ chức / doanh nghiệp

– Đại diện lãnh đạo về chất lượng

– Các cán bộ quản lý chất lượng

– Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của Hội thảo.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: Từ 8h00 – 12h00, ngày 26 tháng 1 năm 2007 (1/2 ngày)

– Địa điểm: Phòng Hội thảo

Trung tâm Năng suất Việt Nam

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

PHÍ THAM DỰ

– 100.000 đ/ 01 đại biểu

– Bao gồm chi phí tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí tổ chức khác.