Tin tức của hội

Áp dụng ISO 26000 tại Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH)

VQAH khuyến khích hội viên tuân theo tiêu chuẩn ISO 26000 và các hoạt động bền vững

Các tổ chức trên thế giới, và các bên   liên quan, đang ngày càng nhận thức rõ hơn về nhu cầu  và lợi ích của hành vi trách nhiệm xã hội. Mục đích của trách nhiệm xã hội là đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn ISO 26000:2010 -Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội được thiết kế cho mọi loại hình tổ chức ở bất kể qui mô hay bất kể trên địa bàn nào, định hướng của tiêu chuẩn giúp cho các tổ chức đóng góp vào sự phát triển bền vững. Các tổ chức chính phủ, cũng như các tổ chức khác, đều có thể áp dụng Tiêu chuẩn Quốc tế này.

Để minh chứng cho việc tiêu chuẩn này phù hợp với mọi loại hình tổ chức, từ lớn cho đến nhỏ, Hội chất lượng thảnh phố Hồ Chí Minh đã trở thành đơn vị đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn ISO 26000 tại Việt Nam, áp dụng tiêu chuẩn này thành hướng dẫn cho các hội viên, cán bộ nhân viên và ban chấp hành Hội và khuyến khích đưa hướng dẫn này vào mọi hoạt động kể cả các hoạt động nhỏ nhất.

VQAH là tổ chức xã hội-nghề nghiệp chuyên nghiệp đã nỗ lực hết sức cho sự nghiệp xây dựng “Văn hóa chất lượng” ở Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung  và nâng cao kiến thức quản trị chất lượng cho các thành viên của hội.  VQAH là tổ chức tiên phong đóng góp 5 báo cáo khoa học  về ISO 26000 tại hội nghị thường niên VQAH năm 2012 và 2013 ở Viêt Nam, tại hội nghị chất lượng châu Á năm 2012 tại Hồng Công (Trung Quốc) và năm 2013 tại Bangkok (Thái Lan).

Tiêu chuẩn ISO 26000 xác định trách nhiệm xã hội (Social Responsibility-SR) là “trách nhiệm của một tổ chức đối với các tác động phát sinh do các quyết định và hoạt động của tổ chức lên môi trường và xã hội với cách hành xử có đạo đức và rõ ràng nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững, bao gồm cả về sức khỏe và phúc lợi xã hội; Có xem xét đến những mong đợi của các bên liên quan; Tuân thủ với các yêu cầu pháp luật cần tuân thủ và nhất quán với các qui chuẩn quốc tế về cách hành xử; Được tích hợp và thực thi trong toàn tổ chức”.

Tiêu chuẩn quốc tế này cung cấp hướng dẫn dựa theo các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội, công nhận vai trò của trách nhiệm xã hội và sự tham gia của các bên liên quan, các chủ đề và các vấn đề chính gắn liền với trách nhiệm xã hội và gắn liền hành vi trách nhiệm xã hội vào các hoạt động của tổ chức. Tiêu chuẩn quốc tế này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các kết quả và sự cải tiến trong kết quả hoạt động trách nhiệm xã hội.

Tiêu chuẩn quốc tế này chi cung cấp chỉ dẫn cho  người sử dụng và không có mục đích cũng như không  đánh giá cấp giấy chứng nhận (Non-Audit and Non-Certification). Việc đề nghị cấp chứng chi ISO 26000 hoặc việc tuyên bố là được chứng nhận ISO 26000 đều là sự hiểu lầm về mục đích của tiêu chuẩn này.

Triển khai ISO 26000 như thế nào

Là một tổ chức có trách nhiệm với xã hội, các chính sách của VQAH, các qui định, các qui trình và các hoạt động đều hướng đến tiêu chuẩn ISO 26000.

VQAH và các thành viên đã thực hiện nhiều phong trào môi trường bền vững thông qua “Chính sách trách nhiệm xã hội” gồm:

• Định hướng cho các hội viên lựa chọn cách thức nhận các bản tin bằng bản mềm thay vì dùng bản cứng trong các hoat động thường xuyên như email, website, thư mời, tài liệu, báo cáo. 
• Để đáp ứng chính sách bền vững, VQAH khuyến khích các hội viên cam kết cắt giảm lượng phát thải carbon từ các hoạt động của mình và hỗ trợ các hoạt động tương tự.
• Thông qua VQAH, khuyến khích các nhà cung cấp giảm sử dụng bao bì cho các nguyên liệu, sản phẩm hoặc sử dụng bao bì “xanh” tự hũy để giãm tác động môi trường.
• Đào tạo và cung cấp thông tin về ISO 26000 thông qua huấn luyện, hội thảo, bài viết cho các hội viên để họ có thể thực hiện các hoạt động của mình một cách bền vững và thân thiện với môi trường.
• Khuyến khích các thành viên thực hiện theo “Giờ trái đất” hàng năm.
• Hỗ trợ cho các hội viên ở các đia phương vùng sâu, vùng cao, vùng dân tộc ít người xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu và thực thi hiệu quả các chính sách công bằng xã hội.
• Là một tổ chức xã hội -nghề nghiệp và phi lợi nhuận, VQAH  thấm định và thừa nhận (Recognition) cho các hội viên, doanh nghiệp tuân theo tiêu chuẩn ISO 26000 và các hoạt động bền vững. 

Phúc lợi cộng đồng

Tiêu chuẩn ISO 26000 không chỉ đưa ra hướng dẫn về các vấn đề môi trường mà còn bao hàm cả các phúc lợi cho cộng đồng. Trong bối cảnh này, VQAH đã tham gia vào các chiến dịch và hoạt động quảng bá về an toàn chất lượng thực phẩm. Một trong các hoạt động đó là VQAH đã quảng bá tích cực cho việc áp dung các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, SQF 1000, SQF 2000, BRC, Global GAP, ISO 22000 trong nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, rau quả, nước uống tinh khiết…

Cho đến nay, VQAH vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết của mình đối với trách nhiệm xã hội.

Nếu các tổ chức, doanh nghiệp, trường học,…quan  tâm tìm hiểu về nội dung tiêu chuẩn ISO 26000 và cách thức thực hiện, có thể liên hệ đến email của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh:  vqa.hcm@gmail.com
 


Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH)
đã đào tạo-tư vấn ISO 9001:2008 và ISO 26000:2010
cho Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Điện Biên (Tây Băc)
để thực hiện cam kết về đảm bảo chất lượng giáo dục và trách nhiệm xã hội  – Ảnh:  Văn Nhơn