Tin tức của hội

VIỆT NAM CHUẨN BỊ THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2013 Ở BANGKOK, THÁI LAN TỪ 16-18/10/2013

Hội nghị chất lượng châu Á 2013 sẽ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ 14 đến 18 tháng 10 năm 2013. Dự kiến Hội chất lượng TP. HCM sẽ tổ chức đoàn tham dự hội nghị này, với số lượng dự kiến từ 15-20 thành viên, cùng 10-15 bài tham luận.

Chủ đề của hội nghị năm nay là “Chất lượng là Sức mạnh của châu Á”. Các tham luận bao gồm 8 chuyên đề chính là:

• Thực hành Chất lượng
• Phát triển Lãnh đạo
• Chăm sóc Xuất sắc Khách hàng
• Kỹ thuật Sáng tạo
• Trách nhiệm Xã hội
• Quản lý Quá trình, Cải tiến Hoàn hảo, Thực hành Tốt nhất
• Tiêu chuẩn hóa linh hoạt các Quá trình Công việc
• Các lĩnh vực khác

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể gửi hồ sơ đăng ký tham dự bắt đầu từ 31-3-2013, hạn chót để nộp tóm tắt bài tham luận cho các tác giả ở Việt Nam là 15-05-2013. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo website: www.vietnamquality.org.vn và www.anq2013.org

Các tài liệu liên quan đến đăng ký ANQ 2013 có thể tải về theo các file sau:
{phocadownload view=file|id=24|target=s}{phocadownload view=file|id=25|target=s}{phocadownload view=file|id=26|target=s}{phocadownload view=file|id=27|target=s}{phocadownload view=file|id=28|target=s}{phocadownload view=file|id=29|target=s}{phocadownload view=file|id=30|target=s}{phocadownload view=file|id=31|target=s}