Tin tức của hội

Hướng dẫn trình bày bài tham luận tại ANQ 2014

Hướng dẫn chuẩn bị trình bày bài Oral

Người thuyết trình phải thực hiện theo các hướng dẫn sau đây về việc chuẩn bị các slide Power Point cho bài trình bày của mình:

1. Phiên bản PowerPoint được chấp nhận từ 2000 đến 2010.

2. Chấp nhận font chữ New Time Roman, cỡ chữ 24.

3. Số slide nên là 24 slide hoặc ít hơn.

4.  Thời gian trình bày 12 phút; hỏi và đáp 3 phút.

5. Tất cả các máy tính trong phòng hội nghị đều cài đặt phần mềm Windows tương
    thích và chỉ dựa trên phần mềm Windows để thuyết trình PowerPoint mới được
    chấp nhận.

6. Thuyết trình PowerPoint cần được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tên của các tác giả,
     tên tổ chức và thong tin liên hệ cần ghi đầy đủ trong slide.

7. Người trình bày phải nạp bài thuyết trình của mình vào máy tính của Ban tổ chức ít
    nhất nửa ngày trước phiên trình bày của mình tại “Phòng kiểm tra dành cho Người
    thuyết trình” nằm trong khu vực hội nghị.

8. Người trình bày phải chứa bài trong USB để nạp vào ổ USB máy tính của BTC.

9. Người trình bày phải có mặt trong phòng hội nghị ít nhất 15 phút trước khi đến
    phiên trình bày của mình.

10. Lưu ý rằng không được phép sử dụng máy tính riêng mà chỉ sử dụng máy tính của
      BTC đã bố trí sẵn trong phòng hội nghị./.

Hướng dẫn chuẩn bị Poster và trình bày Poster

Vị trí khu vực Poster là bên ngoài phòng hội nghị. Chi tiết của vị trí sẽ được thông báo gấn ngày hội nghị. Mỗi Poster  sẽ được trưng bày trong một ngày từ 9:00 sáng đến 17:30 chiều. Mỗi bảng treo Poster sẽ được đánh dấu bằng Số Poster được in trong cuốn Kỷ yếu của hội nghị.

Hướng dẫn chuẩn bị Poster

Xin lưu ý làm theo các hướng dẫn sau để chuẩn bị bài Poster của các diễn giả:

1. Các diễn giả sẽ sử dụng kích thước Poster tiêu chuẩn khổ A0 đứng (841 mm 
     rộng x 1189 mm cao) cho ANQ 2014. Mỗi poster phải bao gồm tên bài báo, Số Poster
    (Abstract ID), tên tác giả/đồng tác giả và đơn vị công tác của tác giả/đồng tác giả. 

2. Nếu kích thước Poster A0 không có sẵn, các diễn giả có thể sử dụng khổ A1 đứng (594
    mm rộng x 841 mm cao). Trong trường hợp này, các diễn giả sẽ hiển thị tài liệu
    của mình trên nhiều tờ giấy.

3. Để có thể nhìn thấy bài poster từ khoảng cách 1 mét, khuyến cáo kích thước font chữ
    của các chữ cái nên lớn hơn 40 points.

Hướng dẫn trình bày Poster

1. Các diễn giả có trách nhiệm treo bài poster của mình lên đúng tấm bảng poster do BTC
    cung cấp đã được đánh sẵn Số Poster (Abstract ID) của diễn giả trước hoặc trong buổi
    giải lao sáng mỗi ngày của hội nghị.

2. Các diễn giả nên đứng trước poster của mình vào những lúc thuận tiện, đặc biệt là trong
    thời gian ăn trưa và nghỉ giải lao. Diễn giả sẵn sàng trả lời các câu hỏi và cung cấp thêm
    thông tin chi tiết về nội dung bài viết của mình trên bảng khi có các đại biểu đến tham
    quan và tìm hiểu bài viết của diễn giả. 

3. Các diễn giả có trách nhiệm tự tháo dỡ poster của mình trước 17:30 mỗi ngày của hội
    nghị. Nếu các diễn giả không tháo dỡ poster của mình đúng giờ, nhân viên của BTC
    sẽ tháo dỡ poster vào cuối mỗi ngày của hội nghị và các poster sẽ không được hoàn trả
    lại cho các diễn giả./.