Tin tức của hội

ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

Nhiều người đang muốn biết tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015 sắp ban hành sẽ có khác biệt gì so với tiêu chuẩn 9001: 2008 hiện hành. Perry Johnson Registrars đã chuẩn bị 1 báo cáo cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn trong việc so sánh và minh họa rằng có rất nhiều sự thay đổi giữa tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015 và tiêu chuẩn hiện hành ISO 9001: 2008. Sự thay đổi rõ ràng nhất là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có đến 10 điều khoản lớn (ISO 9001:2008 chỉ có 8 điều khoản lớn) và yêu cầu về phụ lục SL. Hội chất lượng TP.HCM  mời các bạn tham khảo sự khác biệt này bằng  Bảng so sánh từng điều khoản (A side by side comparison) giữa phiên bản 2008 và 2015.

Đính kèm bài viết ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008