Tin tức chung

05 CÁCH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HÀNH SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động môi trường của các quyết định mua hàng của họ. Kết quả là, nó ảnh hưởng đến sự lựa chọn của họ. Để đáp lại, các nhà sản xuất đang có những bước tiến đáng kể nhằm giảm tác động đến môi trường thông qua quản lý vòng đời sản phẩm, quản lý chất thải  và thực hiện các phương pháp sản xuất bền vững hơn.

Tính bền vững đã trở thành một thành phần thiết yếu của thực tiễn sản xuất trong những năm gần đây. Điều này một phần là do ý thức sinh thái ngày càng tăng của người tiêu dùng, những người hiện nhận thức rõ hơn về tác động của các quyết định mua hàng của họ đối với môi trường.

Để đáp lại, các doanh nghiệp đang nỗ lực phối hợp để giảm lượng khí thải carbon và thực hiện các hoạt động sản xuất bền vững hơn. Hãy cùng khám phá năm lĩnh vực mà các nhà sản xuất có thể đạt được các hoạt động bền vững hơn trong khi vẫn duy trì lợi nhuận cho doanh nghiệp của họ.

Đánh giá và tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu

Lĩnh vực công nghiệp là ngành đóng góp chính vào lượng phát thải CO2 liên quan đến năng lượng toàn cầu, chiếm khoảng 37% . Bằng cách chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, các nhà sản xuất có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon và góp phần chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Ngoài việc giảm lượng khí thải, các nguồn năng lượng tái tạo còn có thể tiết kiệm chi phí trong thời gian dài thông qua việc giảm hóa đơn năng lượng và giảm nguy cơ biến động giá nhiên liệu. Có một số cách mà các nhà sản xuất có thể tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu. Bao gồm các:

Thực hiện kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng có thể giúp các nhà sản xuất xác định các khu vực năng lượng đang bị lãng phí và cơ hội cải thiện hiệu quả. Bằng cách xác định các khu vực có thể tiết kiệm năng lượng, các nhà sản xuất có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng

Nâng cấp lên các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng hơn có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và giảm chi phí năng lượng. Điều này có thể bao gồm lắp đặt hệ thống chiếu sáng LED, nâng cấp hệ thống HVAC và đầu tư vào động cơ và bộ truyền động tiết kiệm năng lượng.

Triển khai hệ thống quản lý năng lượng

Hệ thống quản lý năng lượng có thể giúp các nhà sản xuất giám sát và quản lý mức tiêu thụ năng lượng của họ theo thời gian thực, cho phép họ xác định các cơ hội cải thiện hiệu quả và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng tái tạo

Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện có thể giúp các nhà sản xuất giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Những biện pháp đơn giản như tắt thiết bị khi không sử dụng, giảm thời gian nhàn rỗi trong quy trình sản xuất và sử dụng ánh sáng tự nhiên đều có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm chi phí năng lượng.

Giảm ô nhiễm

Giảm ô nhiễm là một bước thiết yếu để đạt được các hoạt động sản xuất bền vững hơn. Nhiều quốc gia trên thế giới đang nhận thấy tầm quan trọng của việc giảm chất thải và ô nhiễm môi trường. Bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, quản lý vòng đời sản phẩm, quản lý chất thải điện tử, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, thực hiện chương trình giám sát ô nhiễm và hợp tác với các cơ quan quản lý , các nhà sản xuất có thể giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy việc tuân thủ các quy định về môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng có ý thức sinh thái về các sản phẩm bền vững.

Có một số cách mà các nhà sản xuất có thể giảm ô nhiễm:

Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm

Các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tập trung vào việc giảm thiểu hoặc loại bỏ việc tạo ra các chất ô nhiễm tại nguồn. Điều này có thể bao gồm việc triển khai các biện pháp thực hành tốt nhất để xử lý hóa chất, tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm lượng khí thải và triển khai các công nghệ để giảm thiểu hoặc loại bỏ các chất ô nhiễm.

Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường

Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường có thể giúp giảm ô nhiễm bằng cách giảm lượng hóa chất và vật liệu độc hại được sử dụng trong quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các vật liệu không độc hại, sử dụng vật liệu có khả năng phân hủy sinh học và sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tập trung vào việc thu giữ và xử lý các chất ô nhiễm trước khi chúng thải ra môi trường. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, hệ thống xử lý nước thải và các biện pháp quản lý chất thải để thu giữ và xử lý các chất ô nhiễm.

Thực hiện chương trình giám sát ô nhiễm

Chương trình giám sát ô nhiễm có thể giúp các nhà sản xuất theo dõi tác động môi trường của họ và xác định các cơ hội cải tiến. Điều này có thể bao gồm giám sát lượng khí thải, nước thải và dòng chất thải, đồng thời sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các khu vực có thể giảm ô nhiễm.

Hợp tác với các cơ quan quản lý

Các nhà sản xuất có thể hợp tác với các cơ quan quản lý để thúc đẩy việc tuân thủ các quy định về môi trường và thúc đẩy các hoạt động sản xuất bền vững. Điều này có thể bao gồm làm việc với các cơ quan quản lý để xác định các cơ hội ngăn ngừa và tuân thủ ô nhiễm, đồng thời tham gia vào các chương trình thúc đẩy thực hành sản xuất bền vững.

Tham gia vào các hoạt động tiết kiệm thời gian

Tham gia vào các hoạt động tiết kiệm thời gian là một bước quan trọng để đạt được các hoạt động sản xuất bền vững hơn. Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, nhà sản xuất có thể giảm chi phí vận hành tới 20%.

Bằng cách thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình, thực hiện chương trình cải tiến liên tục, thực hiện các quy trình vận hành tiêu chuẩn và hợp tác với nhà cung cấp, nhà sản xuất có thể giảm thời gian cần thiết để hoàn thành quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ môi trường. người tiêu dùng có ý thức đối với các sản phẩm bền vững.

Có một số cách mà nhà sản xuất có thể thực hiện để tiết kiệm thời gian:

Thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Nguyên tắc sản xuất tinh gọn tập trung vào việc giảm chất thải và tăng hiệu quả trong suốt quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các biện pháp sản xuất đúng lúc, giảm hàng tồn kho và tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu lãng phí.

Sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình

Công nghệ có thể được sử dụng để tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cảm biến và hệ thống giám sát để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, thực hiện phân tích dữ liệu theo thời gian thực để xác định các khu vực có thể cải thiện hiệu quả và sử dụng tự động hóa để hợp lý hóa quy trình sản xuất.

Thực hiện chương trình cải tiến liên tục

Chương trình cải tiến liên tục có thể giúp nhà sản xuất xác định những lĩnh vực có thể cải thiện hiệu quả và thực hiện các thay đổi để cải thiện hiệu suất theo thời gian. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành đánh giá thường xuyên các quy trình sản xuất, thực hiện các chương trình đào tạo để cải thiện kỹ năng của nhân viên và sử dụng phản hồi từ khách hàng và nhà cung cấp để xác định các cơ hội cải tiến.

Thực hiện quy trình vận hành tiêu chuẩn

Quy trình vận hành tiêu chuẩn có thể giúp hợp lý hóa quy trình sản xuất và giảm thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này có thể bao gồm việc triển khai danh sách kiểm tra, hỗ trợ công việc và các công cụ khác để cải thiện tính nhất quán và giảm sai sót.

Hợp tác với nhà cung cấp

Các nhà sản xuất có thể hợp tác với các nhà cung cấp để nâng cao hiệu quả và giảm thời gian cần thiết để hoàn thành quy trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc làm việc với các nhà cung cấp để cải thiện thời gian giao hàng, giảm thời gian giao hàng và thực hiện các biện pháp giao hàng đúng lúc.

Tái chế

Tái chế là một bước quan trọng để đạt được các hoạt động sản xuất bền vững hơn. Khoảng 30% bao bì nhựa không bao giờ được tái sử dụng. Bằng cách sử dụng vật liệu tái chế, thực hiện quy trình sản xuất khép kín, triển khai hệ thống quản lý chất thải, hợp tác với nhà cung cấp và đào tạo nhân viên, nhà sản xuất có thể giảm sự phụ thuộc vào vật liệu nguyên chất, giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường.

Điều này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng có ý thức về môi trường đối với các sản phẩm bền vững và mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Có một số cách mà các nhà sản xuất có thể kết hợp việc tái chế vào hoạt động của mình:

Sử dụng vật liệu tái chế

Bằng cách sử dụng vật liệu tái chế trong sản phẩm của mình, các nhà sản xuất có thể giảm sự phụ thuộc vào vật liệu nguyên chất và giảm lượng khí thải carbon. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng giấy tái chế, nhựa và kim loại trong vật liệu đóng gói cũng như sử dụng nguyên liệu thô tái chế trong quá trình sản xuất.

Triển khai sản xuất khép kín

Sản xuất khép kín (hay ‘nền kinh tế tuần hoàn’ như ngày nay được biết đến nhiều hơn) liên quan đến việc thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất để vật liệu có thể dễ dàng tái chế hoặc tái sử dụng. Điều này có thể bao gồm việc thiết kế các sản phẩm có thể tháo rời, sử dụng vật liệu có thể tái chế và thực hiện các quy trình tái chế khép kín.

Triển khai hệ thống quản lý chất thải

Hệ thống quản lý chất thải có thể giúp các nhà sản xuất xác định các cơ hội tái chế và giảm thiểu chất thải. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập một chương trình tái chế, phân loại rác thải theo loại và xác định các cơ hội giảm thiểu rác thải.

Hợp tác với nhà cung cấp

Các nhà sản xuất có thể hợp tác với các nhà cung cấp để thúc đẩy tái chế và giảm thiểu chất thải. Điều này có thể bao gồm làm việc với các nhà cung cấp để sử dụng vật liệu tái chế, cũng như thực hiện các quy trình chuỗi cung ứng khép kín.

Đào tạo nhân viên

Đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của việc tái chế và giảm thiểu chất thải có thể giúp thúc đẩy văn hóa bền vững trong tổ chức. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp đào tạo về thực hành tái chế, khuyến khích nhân viên tái chế tại nơi làm việc và thực hiện các chương trình khuyến khích để khen thưởng nhân viên vì những thực hành bền vững.

Giảm sản xuất chất thải

Giảm sản xuất chất thải là một bước quan trọng để đạt được các hoạt động sản xuất bền vững hơn. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra. Bằng cách thực hiện chương trình giảm chất thải, thiết kế sản phẩm bền vững, thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình, quản lý vòng đời sản phẩm, quản lý chất thải điện tử và hợp tác với các nhà cung cấp, nhà sản xuất có thể giảm chất thải, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường . Điều này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng có ý thức về môi trường đối với các sản phẩm bền vững và mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Có một số cách mà nhà sản xuất có thể giảm thiểu chất thải:

Thực hiện chương trình giảm thiểu chất thải

Chương trình giảm thiểu chất thải có thể giúp nhà sản xuất xác định các cơ hội giảm chất thải trong suốt quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành kiểm toán chất thải để xác định các khu vực phát sinh chất thải, thực hiện các mục tiêu giảm chất thải và theo dõi tiến độ theo thời gian.

Thiết kế sản phẩm bền vững

Thiết kế sản phẩm bền vững có thể giúp giảm chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm. Điều này có thể bao gồm việc thiết kế các sản phẩm có thể tháo rời, sử dụng vật liệu có thể tái chế và thực hiện các quy trình sản xuất khép kín.

Thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Nguyên tắc sản xuất tinh gọn tập trung vào việc giảm chất thải và tăng hiệu quả trong suốt quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các biện pháp sản xuất đúng lúc, giảm hàng tồn kho và tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu lãng phí.

Sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình

Công nghệ có thể được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình và giảm thiểu chất thải trong suốt quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cảm biến và hệ thống giám sát để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, thực hiện phân tích dữ liệu theo thời gian thực để xác định các khu vực có thể giảm chất thải và sử dụng tự động hóa để nâng cao hiệu quả.

Hợp tác với nhà cung cấp

Các nhà sản xuất có thể hợp tác với các nhà cung cấp để giảm thiểu chất thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này có thể bao gồm làm việc với các nhà cung cấp để giảm lãng phí bao bì, sử dụng vận chuyển số lượng lớn để giảm lượng vật liệu đóng gói được sử dụng và thực hiện các quy trình chuỗi cung ứng khép kín.

Để tối ưu hóa sản xuất và lợi nhuận, doanh nghiệp phải ưu tiên bảo trì thiết bị, lập kế hoạch sản xuất và đào tạo lực lượng lao động.

Phần kết luận

Ý thức sinh thái ngày càng tăng của người tiêu dùng đang thúc đẩy các nhà sản xuất áp dụng các hoạt động bền vững hơn. Bằng cách đánh giá và tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm, tham gia vào các hoạt động tiết kiệm thời gian, tái chế và giảm sản xuất chất thải, các doanh nghiệp có thể cải thiện lợi nhuận đồng thời giảm tác động đến môi trường.

Việc thực hiện các biện pháp sản xuất bền vững không chỉ tốt cho môi trường mà còn giúp nâng cao uy tín thương hiệu và thu hút người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường. Bằng cách ưu tiên phát triển bền vững, các doanh nghiệp có thể duy trì khả năng cạnh tranh trong một thị trường ngày càng nhận thức về môi trường.